#40 – De Vidarte Topcast met Vincent Verstappen

Vincent is beroepsmilitair, heeft zijn passie gevonden in het overdragen van kennis en in het coachen en begeleiden van collega’s. Op dit moment met name onderofficieren in opleiding.
Is hobbymatig veel met muziek bezig, speelt als gitarist in een bandje, heeft aan diverse theaterproducties een muzikale bijdrage geleverd en bouwt zijn eigen gitaren.

Andere topcasts