Vidarte InCompany

HET TEAM

Mensen werken graag in groepen en organisaties structureren graag hun werkprocessen. Een team is daarop het antwoord. Teamleden werken graag samen aan gemeenschappelijke doelen en teamleden verbinden er dan hun eigen leerdoelen en persoonlijke waarden aan. Dat maakt teamprocessen dynamisch en verrassend. De woorden ‘samen’ en ‘werken’ verwijzen dus naar de relationele/intermenselijke en inhoudelijke/functionele aspecten die teams kenmerken. Wanneer binnen teamwerk ‘team’ en ‘werk samen goed functioneren dan pas kunnen mooie resultaten geboekt worden.

Het succes van de teamprogramma’s van Vidarte ontstaat vooral door de gelaagdheid van onze aanpak. Een teamprogramma is effectief wanneer het volgens onze visie aan 3 voorwaarden voldoet:

  1. Inhoud versus Relatie:

Er is expliciet aandacht voor het ‘relatiecontract’: Hoe werken wij samen? Hoe bieden we elkaar veiligheid en brengen we tevens de ‘belemmerende onderstroom’ boven water? Dat ontkoppelen we in het zgn. ‘inhoudscontract’. Relatiecontracten zijn vaak zwaar onderbelicht.

  1. Ik versus Wij:

De balans tussen ‘ik’ (persoonlijke drive en kwaliteiten van teamleden) en ‘wij’ (de onderlinge verbondenheid en gedeelde visie) zorgt voor zowel commitment als vrijheid. Dat geeft vervolgens weer een optimale teamdynamiek. Wij ondersteunen teams in het vinden van hun eigen ‘flow’.

  1. Essentie versus Werkvloer:

We schakelen voortdurend van de missie/visie van de organisatie naar het concrete praktische werk op de vloer. Dat vertrekt dan altijd bij de ‘Big Why’ en loopt langs leiderschap naar de dagelijkse uitvoering. De essentie gaat over zingeving en de werkvloer vraagt om actie.

Elk soort werk vraagt om ander teamgedrag. Teams kennen een levenscyclus en elk team bevindt zich in een bepaalde ontwikkelingsfase. Daarom biedt Vidarte teamprogramma’s met bovenstaande ingrediënten aan in 3 vormen.

X