Vidarte InCompany

“Door een aantal teambuilding en NLP training sessies voor medewerkers en management heeft Vidarte een significante bijdrage geleverd aan de verandering binnen de groep CBS van Atos waardoor  medewerkers en management, verspreid over diverse vestigingen, op een uniforme wijze zijn gaan samenwerken en tevens hierin hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Het er onvoorwaardelijk zijn van de trainer tijdens de sessies heeft een grote invloed gehad op het bereiken van de gestelde doelen.”

Monique Wender – Atos

“Wat we heel mooi hebben gevonden is dat je zelf centraal staat in deze training. Je leert hier geen ‘trucjes’, maar je leert echt om voor een groep te staan. De training is een confrontatie met jezelf en daarvoor is het nodig dat je af en toe je schaamte opzij zet. Voor de groep worden bepaalde zaken pas echt zichtbaar. Als snel wordt duidelijk welke persoonlijke uitdagingen de cursisten hebben.

Peter helpt je enorm om deze uitdaging samen aan te gaan (lees: de confrontatie met jezelf). Meer concreet weten we nu hoe we op eenvoudige wijze een training moeten neerzetten en uit welke onderdelen een goede training bestaat. We letten veel meer op ons stemgebruik en om met iedere cursist bewust contact te maken. Wat hebben bereikt dat iedereen op een ontspannen manier een training kan geven voor de groep. De training heeft ervoor gezorgd dat we onszelf op ons gemak voelen voor groepen cursisten. De feedback van Peter en de lesstof  hebben gezorgd voor bewustzijn over onze eigen houding en taalgebruik. Dit is een gezamenlijk leerproces geweest. We zijn tijdens de training ook meer als team gaan functioneren.

Tijdens de training stel je jezelf kwetsbaar op en help je elkaar. Dit heeft een boost gegeven aan onze samenwerking en we hebben elkaar nog beter leren kennen. Dit, in combinatie met een flinke dosis humor, hebben drie hartstikke mooie dagen opgeleverd die we niet snel vergeten. We willen allemaal snel een vervolg op deze training.”

Thijs Ewalds – Senior HR Adviseur Spie

“In Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen worden zorgprofessionals al sinds 2003 getraind in het omgaan met orgaan- en weefseldonatie en dan met name in hoe om te gaan met de nabestaanden van een potentiële donor in een gesprek over donatie. De training  is echter niet alleen gericht op de gespreksvoering van ziekenhuisprofessionals over orgaan- en weefseldonatie, maar is gericht op het voeren van slechtnieuws gesprekken in brede zin, waarin donatie en ook obductie mogelijke gespreksonderwerpen zijn.

De training is destijds in samenspraak met mij ontwikkeld door Peter Dalmeijer. Samen met Maria Kapteijns, een professionele actrice, hebben wij de training uiteindelijk de vorm gegeven zoals die nu is en trainen wij jaarlijks gemiddeld zo’n 50 tot 60 professionals, met name jonge arts-assistenten die net aan hun professionele carrière beginnen.

De training duurt een hele dag en bestaat uit een ochtend met theorie van mij over het donatiebeleid en van Peter over de communicatievorm zoals we dat graag in Zuyderland zien. In de middag is Maria dan voor de professionals een nabestaande. De professionals mogen zelf bepalen wie Maria is en vanuit welke emotie zij moet reageren en gaan vervolgens als zichzelf met haar in gesprek. Daar waar het gesprek niet goed loopt coacht Peter de professionals, op een constructieve en positieve manier, op het beter contact maken met de nabestaande en deze te helpen bij het nemen van beslissingen, op een emotioneel zwaar moment.

De training wordt door de professionals enorm gewaardeerd, omdat het door de individuele insteek die het in de middag krijgt heel concreet en in de praktijk heel bruikbaar wordt. NLP bewijst zich in de trainingen keer op keer als een ontzettend goede methodiek om professionals snel inzicht te geven in hun eigen gedrag in gespreksvoering en direct bruikbare handvaten te geven om later in de praktijk toe te passen.”

Ruud Winkens – donatiecoördinator Zuyderland Heerlen

“De trainingen van Vidarte zijn helder, concreet en afgestemd op het team en organisatie. Ik heb Peter intensief mogen meemaken als integer mens en daarbij toch erg “recht voor zijn raap”. Soms confronterend maar altijd met een doel en kunnen komen tot het nemen van een volgende stap. De trainingen waren op maat en Peter beschikt over het vermogen gedurende de training het programma ter plekke aan te passen naar de behoefte om het resultaat te vergroten. De trainingen waren een mix van het verkrijgen van zelfinzicht maar ook in een effectieve relatie tot het team en andere collega’s binnen de organisatie.”

Maarten Heisen – Projectcoördinator Implementatie SMO Traverse

“Peter van Vidarte wist door kundig handelen de verschillen in karakters en de daarbij behorende complicaties te sturen richting eenheid, waardoor blokkerende energie weer omgezet werd in positieve creativiteit”

Marco Roelofs – zanger/gitarist de Heideroosjes en Stavast, performer, auteur, presentator Pinkpop

“Alleen het top management trainen in leiderschap is zinloos als het geen vervolg krijgt bij het middenkader. Vidarte heeft twee jaar deze uitdaging opgepakt en op een geweldige manier in kleine teams en met collectieve bijeenkomsten het leiderschap helpen ontwikkelen en gekoppeld aan de bedrijfsdoelstellingen en organisatiecultuur.”

Ben Meijering – directeur woningcorporatie Woonkracht10

“In samenwerking met Vidarte hebben we enkele cruciale verbetertrajecten ontwikkeld en gerealiseerd om het adviesgesprek naar een hoger niveau te tillen”

Sedat Yilmaz – Head Business & Development Rabobank Nederland

“Traverse is een maatschappelijke opvang organisatie in Tiburg, om de de samenwerking binnen teams en afdelingen onderling te verbeteren is er gekozen om alle medewerkers betrokken in het primair en secundair proces weer bewust te laten worden van “Mijn plek in de organisatie”. De professionals in het maatschappelijk werkveld zijn vaak aan het werk vanuit een grote emotionele betrokkenheid, dat is een prima uitgangspositie, alleen vraagt de participatie maatschappij ook dat je zelf weet waar jij voor staat als medewerker, werkend vanuit de visie van de organisatie en kijkend vanuit iedere unieke client.

De werkwijze van Peter Dalmeijer, van Vidarte, is om tijdens de sessies de individuele medewerker in zijn/haar kracht te zetten, te laten herkennen waar zij voor staan en waarom zij juist op die manier hun werk kunnen doen. Met gezamenlijke oefeningen, gebaseerd vanuit de NLP, word je je bewust van wat je persoonlijke overtuigingen, waarden en normen zijn. Doordat Peter alle afdelingen van Traverse ‘ doorlopen’ heeft met een zelfde programma, is er een herkenbare taal gecreëerd tussen de medewerkers en is men gemakkelijker in staat om elkaar aan te spreken.

Peter heeft een fundament gelegd over hoe je met elkaar in gesprek kunt gaan ever de inhoud (inhoudscontract) en de aanspreekcultuur ( het relatie contract) De medewerker kan hierdoor zijn/haar positie duidelijk verwoorden en daardoor is er meer ruimte om de client in alle openheid te benaderen. Het proces is in gang gezet en voor sommige afdelingen waren deze sessies voldoende om zelf verder aan de slag te gaan. Voor anderen zijn vervolg trajecten door Peter aangeboden.”

Jacqueline de Bruin – SMO Traverse

“Vidarte en in het bijzonder Peter helpt mij in mijn persoonlijke ontwikkeling om een beter mens en ondernemer te zijn.Vooral het opruimen van belemmerde overtuigingen heeft me enorm geholpen. Ook wordt Peter regelmatig in mijn bedrijven gevraagd voor het oplossen van knelpunten en elke keer met een bevredigend resultaat!”

Hans van Strijdhoven – De Kuil Hedging

“Peter Dalmeijer zijn kracht is om in zeer korte tijd de coachee bij de kern van zijn of haar belemmering te laten komen. Vervolgens gebruikmakend van een breed scala aan systemische gereedschappen laat hij de coachee groeien in inzicht en eigenwaarde. Deze stappen borgen een nieuwe waarde, overtuiging. Kenmerkend voor Peter zijn begeleiding is dat de coachee inmiddels ervaart dat er een keuze is in de voorheen uitdagende situaties. Door de ruime coaching ervaring met zowel directie, senior management als individuele team leden in  alle bedrijfstakken heeft Peter laten zien alle soorten vraagstukken effectief te kunnen oplossen.” 

Jelle Nije – ASML

X