TOP Training

Praktische info

 Doel TOP Training

Het doel is leren een TOP-prestatie neer te zetten in training, opleiding en presentatie. De heldere structuur van de TOP training laat je dus al meteen concreet aan de slag gaan en kent de volgende subdoelen en thema’s:

 • Vanuit zelfvertrouwen voor een grote groep staan.
 • Optimaal gebruik maken van je eigen lichaam en je stem.
 • Formuleren van jouw persoonlijke missie, passie en visie.
 • Hanteren van en spelen met taal.
 • Maken van écht, wezenlijk contact met je hele groep.
 • Omgaan met groepsprocessen en de energie in een groep.
 • Herkennen en ombuigen van weerstand.
 • Werken met een heldere structuur op basis van leerstijlen.
 • Motiveren en activeren van je publiek/toehoorders.
 • Werken met metaforen, ankers en meervoudige aandacht.
 • Ontwikkelen van je eigen stijl vanuit jouw persoonlijke kracht.
 • Het onderscheid durven maken: wat maakt mij uniek?

Inhoud

De TOP Training is een openbaring voor iedereen die met groepen werkt. Kennis van NLP is echter geen vereiste om deel te kunnen nemen. Deze training biedt voor iedere deelnemer veel nieuwe inzichten en vaardigheden in het werken met groepen. De kracht van de training bestaat vooral uit de praktische toepassing in de eigen praktijk. Deelnemers brengen dus zelf de inhoud van hun training of presentatie in. De TOP training is eveneens een belangrijke stap voor NLP trainers in opleiding. In deze unieke training werken deelnemers enerzijds heel praktisch met trainers- en presentatievaardigheden, anderzijds aan hun missie en visie in relatie tot anderen en het te trainen onderwerp. De persoonlijke groei die hieruit voortkomt is dus heel groot. Deelnemers krijgen uitgebreid feedback na elke oefening.

Niveau

Vidarte’s TOP Training heeft een praktisch karakter en is toegankelijk voor iedereen die als trainer werkt/wil gaan werken. De TOP Training is voor NLP Trainers in opleiding bij Vidarte een onderdeel van het trainerstraject.

Lengte opleiding en studiebelasting

De opleiding bestaat uit 20 dagdelen van 3 uur. Voorbereiding voor de certificeringsdag bestaat uit minimaal 4 uur.

Aanwezigheidscriteria en examen

Het is in beginsel helaas niet mogelijk om gemiste dagdelen op een ander moment in te halen. Het groepsproces van de opleiding speelt daarin mede een grote rol.

De cursist dient minimaal 90% van de totale opleidingstijd aanwezig te zijn geweest. Dat betekent dat een cursist voor deze opleiding maar maximaal 2 dagdelen mag missen. Bij een aanwezigheid tussen 80% en 90% (3-4 dagdelen) krijgt de cursist een aanvullende opdracht. Cursisten die meer dan 80% ( 4 dagdelen) gemist hebben, kunnen geen examen doen en ontvangen dan ook geen certificaat.

Aan het einde van de training geven deelnemers een uitgebreide presentatie of training over een zelf ontwikkeld concept. Deze wordt getoetst en beoordeeld. Het examen wordt eventueel bijgewoond door een externe waarnemer (lid examencommissie). De kandidaat die tijdens het examen niet voldoet aan de praktijktoets wordt dan aan het eind van de examen dag nogmaals in staat gesteld de praktijktoets uit te voeren.

Het examen wordt dan eerst met de kandidaat doorgenomen. Tevens krijgt de kandidaat dan advies over hoe de onderdelen die onvoldoende zijn te verbeteren. Is deze praktijktoets weer onvoldoende dan is er nog één gelegenheid om op een onderling af te spreken dag en tijdstip opnieuw de praktijktoets uit te voeren.

Kosten voor het opnieuw inplannen en afnemen van het examen bedraagt €50,00.

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1.700,-. De opleiding is vrijgesteld van BTW.

Trainer

Tijden

De opleidingsdagen gaan om 10.00 uur van start en eindigen om 17.00 uur.

De TOP Training van 2018 is verschoven naar 2019. Zodra de nieuwe data beschikbaar zijn kunt u ze hier vinden, dus hou deze plek en de AGENDA in de gaten.

X