Nieuws

Teamcoaching, Teamtraining & Opstellingen

In 1988 volgde ik de NLP Practitioner opleiding. Ik was eigenlijk in een klap om. Dit is het helemaal! Ik was al een aantal jaren coach van handbalteams en begon meteen te experimenteren met het toepassen van NLP technieken en principes als coach van een team. Dat ging eigenlijk vanzelf. In 1996 was ik gecertificeerd NLP trainer en geleidelijk aan ging ik steeds meer NLP principes integreren in mijn werk, zowel als docent bij Fontys, waar ik van 1991 tot 1999 heb gewerkt en ook als trainer binnen organisaties waarbij ik me gespecialiseerd heb in het werken met teams en teamcoaching, TeamWerk dus.

In 1999 kwam systemisch werk in mijn leven, hierdoor kon ik een verdieping aanbrengen in mijn werk met teams. Samen met componenten uit NLP, T.A. (Transactionele Analyse) en teamgames heb ik mijn eigen team-mix ontwikkeld. Ik werd me er steeds meer van bewust dat ik oprecht hou van de combinatie van werken als trainer in de NLP en Systemisch Werk opleidingen van Vidarte en ook het werken met teams, teams op zoek naar elkaar, teams in problemen, teams met een missie, teams in verandering, teams die willen pieken.

In feite heb ik mezelf gemodelleerd en de rode draad uit bijna 30 jaar werken vertaald in een 10 daagse training: TeamWerk, een passie van me. Theorie, methodiek en vooral praktijk komen samen in deze training, die ik in 2016 heb ontwikkeld. De training heeft een zeer pragmatisch karakter binnen een methodisch kader. Ik reik deelnemers praktische tools aan en zoom tegelijkertijd in op de dynamische complexiteit ervan: zingeving van teamleden, verhoudingen tussen leden, focus op visie en missie, verborgen dynamieken en rollen binnen teams.

 

Homogene en hetrogene teams

Waarom werken mensen eigenlijk in teams? Homogene teams bestaan uit specialisten die hetzelfde werk doen. Bijvoorbeeld een kinderafdeling in een ziekenhuis. Een groep van kinderartsen behandelen samen met assistenten en verpleegkundigen de kinderen die zich op de afdeling melden. Homogene teams kennen een aantal voordelen; Ze hebben vaak dezelfde scholing, ervaring en expertise en kunnen daardoor samen groeien en elkaar naar een hoger plan tillen. De nadelen zijn er ook. Groepen kunnen verstarren, in concurrentie terecht komen of naast elkaar gaan werken ipv met elkaar. Het is juist de heterogeniteit die een bredere basis geeft, van focus naar perifere visie brengt.

In heterogene teams werken diverse professionals, met uiteenlopende opleidingen, ervaring en expertises met elkaar. Een voorbeeld hiervan is een docententeam op een beroepsopleiding. Er zijn vakdocenten, theorie docenten, supervisoren en praktijkbegeleiders. Het voordeel van heterogeniteit is het bijeenkomen van diverse ‘werelden’ op een afdeling. Zij kunnen van elkaar leren, maar dan moeten ze dat wel willen. Er daar zit de uitdaging. Experts kunnen over elkaar gaan oordelen, elkaar in de weg zitten en sub groepen gaan vormen.

Ik heb veel soorten teams gezien. Heterogeen of homogeen, elk team kent een inhoud contract, dat is wat ze doen, en een (vaak onbeschreven) relatiecontract, dat is hoe ze samenwerken. Wanneer teams minder goed functioneren dan gaat het in 80% van de gevallen mis in het relatiecontract. Hoe werken we samen, hoe versterken we elkaar, hoe zorgen we voor een werkbare sfeer, hoe geven we vorm aan onze opdracht? Wanneer er verborgen contracten binnensluipen, dan doen die onmiddellijk afbreuk aan het relatiecontract. Verborgen contracten zijn  mechanismen, meningen, bewegingen die er wel zijn maar die we niet openlijk uitspreken. Daarom vraagt teamwerk om goed leiderschap.

 

De belangrijkste taak van teamleiders is ‘verbinden’.

Leiders die een verbinding tussen teamleden kunnen aanbrengen geven teams en dus ook leden vleugels. Er ontstaat een veilige bedding waarin teamleden hun eigen plek hebben. Wanneer teams vastlopen dan gaat men op zoek naar een coach of trainer. En dan kom jij in beeld. Want daar gaat deze training over, teams (weer) leren verbinden. Team ’reparatie’ werk vraagt om teamcoaching, teamtraining en teamopstelling.

De opleiding teamWerk bevindt zich midden in de driehoek van deze kwaliteiten. Het zijn hier juist de mens-aspecten waar je als coach, trainer of opsteller het verschil kunt maken. De magie van teamsamenwerking zit nooit in de inhoud van het werk. Je leert in TeamWerk teamvragen op te stellen, organisatieopstellingen met en binnen teams. Je leert ook mensen in de groep een positieve energie te geven en onderlinge spanningen boven water te halen en op te ruimen. Tevens leer je ze vanuit een werkbaar relatiecontract op het doel te focussen en resultaten te behalen, want dat is de missie van de groep.

Het heeft drie lagen; In de eerste laag raak je de essentie van teams, je leert met de onderstroom te werken, team issues op te stellen en emoties transformeren. In de tweede laag leer je methodisch te werken met teams tussen inhoud en relatie, aan de hand van een duidelijke structuur. In de derde laag ga je super praktisch, dynamisch, veel doen en samen in beweging komen. Humor, fun en energie naar voren brengen, werken met muziek en groepsdynamische werkvormen. De groep cursisten zijn op dat moment ons team. Dat maakt de 10 daagse training tot een onvergetelijke ervaring waarbij leren en spelen hand in hand gaan.

 

Wil jij de uitdaging aan gaan, jouw teamcoaching vaardigheden verbeteren en jouw groep naar een hoger niveau tillen? Lees dan meer over onze unieke opleiding TeamWerk.

Systemisch Coachen
Als je de stenen op je weg niet opruimt, struikelen je kinderen erover.
Andere berichten