Nieuws

Systemisch Coachen

“Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen”.   

                                          –  Sören Kierkegaard (Deens Filosoof geb. 1813)


Wat is systemisch coachen?

Systemisch werk is een door Bert Hellinger ontwikkelde methode die we zijn leren kennen onder de titel Familieopstellingen. “Systemisch” is een van oorsprong Duits woord dat door Günthard Weber is ingebracht, hij is co- auteur van Bert Hellingers eerste boeken. Hij doelt hier op: “Het systeem in acht nemend”.

Wanneer spreken we van systemisch coachen? Als we in onze begeleiding ook de systemische bedding meenemen; de onderliggende laag van betekenisgeving. Als we rekening houden met de systemische wetten. Als we letten op de systeem energie en de oerkrachten die (meer of minder bewust) aan het werk zijn. Als we oog hebben voor het groter geheel waarin onze vragensteller functioneert. Als we meer fenomenologisch werken dan analytisch. Daarnaast spreken we ook van systemisch coachen wanneer we onszelf als begeleider/ coach ook ingebed weten in ons eigen systeem van herkomst; onze plek kennen en innemen. Als we niet kijken naar het probleem an sich, maar als we dit zien als een uitingsvorm, een symptoom; “Waar is dit probleem een oplossing voor?”

In NLP termen: we vragen ons af: ”Wat moet waar zijn?” We letten op de verschillende elementen in het systeem, hun onderlinge betrekkingen en hoe ze zich verhouden tot het geheel. We werken met het geheel in plaats van de afzonderlijke delen/ individuen van het systeem. We laten lineair (oorzaak- gevolg) denken in los. We hebben weet van een gelaagdheid, een boven- en een onderstroom. Het symptoom wordt gezien als de best mogelijke oplossing voor iets anders in het systeem

Als we op de laag van identiteitsniveau veranderwerk doen; “Wie ben ik in deze wereld, wat zijn mijn belangrijke waarden en overtuigingen?”. Als het mag gaan over verbinden, ontmoeten, uitreiken, aannemen, dragen, leunen en buigen.

Karakterstijlen

In de onderliggende laag van betekenisgeving, de systemische bedding vinden we het ontstaan van onze karakterstijl(en). Mensen zijn op vele manieren uniek en tegelijk zijn er in onze basisreacties overeenkomsten te ontdekken. De manier van reageren door je ouders (systeem van herkomst) op jou als kind is medebepalend voor je gedrag nu. Een karakterstijl bepaalt hoe je in het leven staat: Het is een combi van je mentale-, sociale- en lichaamshouding. Elke stijl heeft een voor- en achterkant; een kant die je graag in het licht zet, die voelt als veilig, thuis en onschuldig. En een kant waar je je voor schaamt, deze kant voelt als schuldig en onveilig. Deze verschillende kanten kun je ook polariteiten noemen, of bewegingen die wij mensen maken. Wij gaan hier later dieper op in.

De functie van een karakterstijl is bescherming, het is een set verdedigingsmechanismen met als doel je essentie bewaren.

  • We tonen ons masker in plaats van onszelf.
  • We trachten onze wond te bedekken.
  • We trachten onveiligheid veilig te maken.
  • We trachten erbij te horen in plaats van authentiek te zijn.
  • We trachten de balans van geven en nemen in balans te hebben en in plaats daarvan doen we onszelf te kort en soms de ander.

Tijdens het opvoeden botsten onze kinderlijke verlangens en behoeftes met de werkelijkheid. Als kind maakten we dingen mee waar we geen antwoord op hadden. We zorgden ervoor dat we onze essentie konden bewaren en bouwden en boetseerden voor onszelf een masker (karakterstijl). Vaak gaat een masker lekker zitten. We zeggen dan; “Zo ben ik”. Zo blokkeert een karakterstijl je expressie en leef je vanuit overlevingsreacties.

“Het lied wat je moeder zingt in de wieg, draag je mee tot aan het graf”.

Systemisch Coachen & NLP

In onze training systemisch coachen, combineren we de systemische manier van werken met de basisreacties/ karakterstijlen, lichaamswerk en wat het allemaal samenbindt is NLP.

Neuro linguïstisch programmeren, wordt ook wel de kunst van het vragenstellen genoemd of de subjectieve ervaring van het leven/ de werkelijkheid.

“NLP is enerzijds een methode waarmee het mogelijk is om inzicht te krijgen in hoe iemand de werkelijkheid waarneemt, hoe iemand betekenis geeft aan wat hij meent waar te nemen en waar dit vandaan komt. Anderzijds biedt NLP de mogelijkheden om op een andere wijze te leren waarnemen, de betekenis van wat je waarneemt te beïnvloeden en om patronen te veranderen. NLP is dus een methode die leidt tot inzicht en verandering met meer persoonlijke effectiviteit, flexibele communicatie en verandering in denken en doen”. – een stuk uit de “NLP Coach als inspirator” (blz 22).

NLP-technieken combineren met systemisch denken, kijken naar karakterstijlen en voelen met je lichaam, geeft ons veelzijdige mogelijkheden tot veranderingen bewerkstelligen. Je breidt niet alleen je toolkit uit, je verandert ook je manier van kijken en denken over een bepaalde situatie, patroon, persoon en probleem. Je gaat bijvoorbeeld merken dat je het individu niet meer los kunt zien van zijn of haar systeem.

 

Interesse gekregen in Systemisch Coachen? Bekijk dan de unieke opleiding:

Downloads

 

Karakterstructuren, karakterstijlen & karakterdiversiteit
Teamcoaching, Teamtraining & Opstellingen
Andere berichten