Referenties

Wat zeggen cursisten die bij Vidarte een opleiding gevolgd hebben.

De NLP opleiding is een bijzondere en effectieve opleiding, waardoor ik mezelf heb kunnen spiegelen en mezelf heb leren te waarderen.

Sek ChinAccount manager

Een goed, warm en betrouwbaar nest om veilig te groeien naar je optimale zelf.
Ik heb mijn NLP Practitioner + in 2005 gedaan bij Peter en in 2007 de TOP-training (Trainen, Overdragen en Presenteren). Ik gebruik wekelijks de vaardigheden die ik toen heb geleerd.
Het is voor mij een hele stevige basis waarmee ik het vertrouwen in mijzelf en mijn onbeperkte groei naar mijn kern, mijn ziel heb hervonden. Bij elke presentatie ben ik als vanzelf bezig met de why, de what, de how en de what-if en bovenal goed contact met mezelf te maken.

Edgardo de MonteProducer / Regisseur bij Innerwish Productions

De kunst van het leven heb ik geleerd in de jaren dat ik ben opgeleid tot NLP trainer. Van slachtoffergedrag naar regie in mijn eigen leven. Nu draag ik deze kennis weer over naar anderen. "Life will never be the same".

Ben ter HorstTrainer/coach

Ik geloof dat ondernemen een levenskunst is. Vidarte staat voor levenskunst. De reis die ik bij Vidarte heb gemaakt heeft een zaadje in mijn ziel geplant. NLP en persoonlijke ontwikkeling is voor mij sindsdien een levensavontuur geworden.

Marc HammanaGepassioneerd ondernemer

Ik ervaar Vidarte als een 'warm bad' waar ik in ben gestapt op het moment dat ik m'n 1e kennismakingsgesprek met Peter voerde. Een 'familie-gevoel' waar ik graag een deel van uitmaak. Nu tijdens de NLP Practioner opleiding kijk ik er elke keer weer naar uit om nieuwe technieken te leren, oefenen met elkaar en jezelf als belangrijkste onderwerp! Heerlijk!

Jennifer Khodabaks

Ruim twee jaar geleden stelde ik mijzelf de vraag “Wat wil ik nu echt, waar word ík echt gelukkig van?”. Omdat ik niet een passend antwoord op deze vraag kon geven, ben ik een zoektocht naar het antwoord gestart. Deze zoektocht kreeg pas echt kleur toen ik voor het eerst bij Vidarte naar binnen stapte. Ik kreeg een gevoel van thuis komen en het gevoel van herkenning, waardering en vertrouwen. Met behulp van Vidarte heb ik mezelf in de afgelopen jaren beter leren kennen en kom steeds dichter bij het antwoord. De enthousiaste en persoonlijk betrokken trainers en mentoren ondersteunden mij hier in.

Tamara Oomen-van ArendonkDuurzame energie adviseur

Ik was de 60 al gepasseerd toen ik bij Vidarte de NLP Practitioner + opleiding deed. Inmiddels gevolgd door de Master en Systemisch Coachen. Ik kan zeggen dat ik NLP verslaafd ben geworden. Ik heb veel opleidingen gedaan maar een betere keuze als deze had ik niet kunnen maken. Ik ben er een gelukkiger mens door geworden. En daar ben ik heel dankbaar voor.

Annelies JanssenWandelcoach

De opleiding heeft me vele persoonlijke inzichten bezorgd die voelen als cadeautjes voor het leven. Bij Vidarte waardeer ik het persoonlijke contact met de trainers. Vanaf dag één had ik het gevoel te worden gezien en gehoord.

Debby de VriesDocent/trainer

Voor mijn beroep heb ik de NLP Practitioner + gevolgd. Ik heb een enorme hoeveelheid aan tools meegekregen die in de praktijk heel handig en nuttig blijken te zijn. Wat mij enorm aansprak was de directe toepasbaarheid in mijn werk met patiënten. Persoonlijk gezien heb ik ook een mooie ontwikkeling doorgemaakt.

Wilco MeijneFysio-/manueeltherapeut

De hele opleiding tot NLP Trainer heb ik ervaren als een boeiende reis. Het geeft me niet alleen bijna dagelijks nieuwe inzichten in mijn eigen leven, maar ook in mijn huidige baan als coach. De trainers van Vidarte hebben me uitgedaagd en tevens gesteund waardoor ik belangrijke stappen in mijn leven heb kunnen zetten.

Loes de MuinckCoach voor jongeren en ouders

Het afgelopen jaar bij Vidarte is voorbij gevlogen. Ik heb ontzettend veel geleerd, over mezelf, ook juist door de andere deelnemers. Ik heb een groep boeiende persoonlijkheden leren kennen. Ik heb veel geleerd en inzicht gekregen in mezelf en anderen. Ik ben geen ander mens geworden, maar wel merk ik veranderingen in hoe ik tegen dingen aan kijk.

Marjan de HaanTeamleider Document Management

Voor de volgende bedrijven heeft Vidarte diverse incompany programma’s verzorgd

teamontwikkeling, communicatie, leiderschap, visie ontwikkelingen en coaching

Wat we heel mooi hebben gevonden is dat je zelf centraal staat in deze training. Je leert hier geen ‘trucjes’, maar je leert echt om voor een groep te staan. De training is een confrontatie met jezelf en daarvoor is het nodig dat je af en toe je schaamte opzij zet. Voor de groep worden bepaalde zaken pas echt zichtbaar. Als snel wordt duidelijk welke persoonlijke uitdagingen de cursisten hebben.

Peter helpt je enorm om deze uitdaging samen aan te gaan (lees: de confrontatie met jezelf). Meer concreet weten we nu hoe we op eenvoudige wijze een training moeten neerzetten en uit welke onderdelen een goede training bestaat. We letten veel meer op ons stemgebruik en om met iedere cursist bewust contact te maken. Wat hebben bereikt dat iedereen op een ontspannen manier een training kan geven voor de groep. De training heeft ervoor gezorgd dat we onszelf op ons gemak voelen voor groepen cursisten. De feedback van Peter en de lesstof hebben gezorgd voor bewustzijn over onze eigen houding en taalgebruik. Dit is een gezamenlijk leerproces geweest. We zijn tijdens de training ook meer als team gaan functioneren.

Tijdens de training stel je jezelf kwetsbaar op en help je elkaar. Dit heeft een boost gegeven aan onze samenwerking en we hebben elkaar nog beter leren kennen. Dit, in combinatie met een flinke dosis humor, hebben drie hartstikke mooie dagen opgeleverd die we niet snel vergeten. We willen allemaal snel een vervolg op deze training.

Thijs EwaldsSenior HR Adviseur Spie

Door een aantal teambuilding en NLP training sessies voor medewerkers en management heeft Vidarte een significante bijdrage geleverd aan de verandering binnen de groep CBS van Atos waardoor medewerkers en management, verspreid over diverse vestigingen, op een uniforme wijze zijn gaan samenwerken en tevens hierin hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Het er onvoorwaardelijk zijn van de trainer tijdens de sessies heeft een grote invloed gehad op het bereiken van de gestelde doelen.

Monique WenderAtos

In Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen worden zorgprofessionals al sinds 2003 getraind in het omgaan met orgaan- en weefseldonatie en dan met name in hoe om te gaan met de nabestaanden van een potentiële donor in een gesprek over donatie. De training is echter niet alleen gericht op de gespreksvoering van ziekenhuisprofessionals over orgaan- en weefseldonatie, maar is gericht op het voeren van slechtnieuws gesprekken in brede zin, waarin donatie en ook obductie mogelijke gespreksonderwerpen zijn.

De training is destijds in samenspraak met mij ontwikkeld door Peter Dalmeijer. Samen met Maria Kapteijns, een professionele actrice, hebben wij de training uiteindelijk de vorm gegeven zoals die nu is en trainen wij jaarlijks gemiddeld zo’n 50 tot 60 professionals, met name jonge arts-assistenten die net aan hun professionele carrière beginnen.

De training duurt een hele dag en bestaat uit een ochtend met theorie van mij over het donatiebeleid en van Peter over de communicatievorm zoals we dat graag in Zuyderland zien. In de middag is Maria dan voor de professionals een nabestaande. De professionals mogen zelf bepalen wie Maria is en vanuit welke emotie zij moet reageren en gaan vervolgens als zichzelf met haar in gesprek. Daar waar het gesprek niet goed loopt coacht Peter de professionals, op een constructieve en positieve manier, op het beter contact maken met de nabestaande en deze te helpen bij het nemen van beslissingen, op een emotioneel zwaar moment.

De training wordt door de professionals enorm gewaardeerd, omdat het door de individuele insteek die het in de middag krijgt heel concreet en in de praktijk heel bruikbaar wordt. NLP bewijst zich in de trainingen keer op keer als een ontzettend goede methodiek om professionals snel inzicht te geven in hun eigen gedrag in gespreksvoering en direct bruikbare handvaten te geven om later in de praktijk toe te passen.

Ruud WinkensDonatiecoördinator Zuyderland Heerlen

De trainingen van Vidarte zijn helder, concreet en afgestemd op het team en organisatie. Ik heb Peter intensief mogen meemaken als integer mens en daarbij toch erg “recht voor zijn raap”. Soms confronterend maar altijd met een doel en kunnen komen tot het nemen van een volgende stap. De trainingen waren op maat en Peter beschikt over het vermogen gedurende de training het programma ter plekke aan te passen naar de behoefte om het resultaat te vergroten. De trainingen waren een mix van het verkrijgen van zelfinzicht maar ook in een effectieve relatie tot het team en andere collega’s binnen de organisatie.

Maarten HeisenProjectcoördinator Implementatie SMO Traverse

Alleen het top management trainen in leiderschap is zinloos als het geen vervolg krijgt bij het middenkader. Vidarte heeft twee jaar deze uitdaging opgepakt en op een geweldige manier in kleine teams en met collectieve bijeenkomsten het leiderschap helpen ontwikkelen en gekoppeld aan de bedrijfsdoelstellingen en organisatiecultuur.

Ben MeijeringDirecteur woningcorporatie Woonkracht10

In samenwerking met Vidarte hebben we enkele cruciale verbetertrajecten ontwikkeld en gerealiseerd om het adviesgesprek naar een hoger niveau te tillen.

Sedat YilmazHead Business & Development Rabobank Nederland

Traverse is een maatschappelijke opvang organisatie in Tiburg, om de de samenwerking binnen teams en afdelingen onderling te verbeteren is er gekozen om alle medewerkers betrokken in het primair en secundair proces weer bewust te laten worden van “Mijn plek in de organisatie”. De professionals in het maatschappelijk werkveld zijn vaak aan het werk vanuit een grote emotionele betrokkenheid, dat is een prima uitgangspositie, alleen vraagt de participatie maatschappij ook dat je zelf weet waar jij voor staat als medewerker, werkend vanuit de visie van de organisatie en kijkend vanuit iedere unieke client.

De werkwijze van Peter Dalmeijer, van Vidarte, is om tijdens de sessies de individuele medewerker in zijn/haar kracht te zetten, te laten herkennen waar zij voor staan en waarom zij juist op die manier hun werk kunnen doen. Met gezamenlijke oefeningen, gebaseerd vanuit de NLP, word je je bewust van wat je persoonlijke overtuigingen, waarden en normen zijn. Doordat Peter alle afdelingen van Traverse ‘ doorlopen’ heeft met een zelfde programma, is er een herkenbare taal gecreëerd tussen de medewerkers en is men gemakkelijker in staat om elkaar aan te spreken.

Peter heeft een fundament gelegd over hoe je met elkaar in gesprek kunt gaan ever de inhoud (inhoudscontract) en de aanspreekcultuur ( het relatie contract) De medewerker kan hierdoor zijn/haar positie duidelijk verwoorden en daardoor is er meer ruimte om de client in alle openheid te benaderen. Het proces is in gang gezet en voor sommige afdelingen waren deze sessies voldoende om zelf verder aan de slag te gaan. Voor anderen zijn vervolg trajecten door Peter aangeboden.

Jacqueline de BruinSMO Traverse

Vidarte en in het bijzonder Peter helpt mij in mijn persoonlijke ontwikkeling om een beter mens en ondernemer te zijn.Vooral het opruimen van belemmerde overtuigingen heeft me enorm geholpen. Ook wordt Peter regelmatig in mijn bedrijven gevraagd voor het oplossen van knelpunten en elke keer met een bevredigend resultaat!

Hans van StrijdhovenDe Kuil Hedging

Peter Dalmeijer zijn kracht is om in zeer korte tijd de coachee bij de kern van zijn of haar belemmering te laten komen. Vervolgens gebruikmakend van een breed scala aan systemische gereedschappen laat hij de coachee groeien in inzicht en eigenwaarde. Deze stappen borgen een nieuwe waarde, overtuiging. Kenmerkend voor Peter zijn begeleiding is dat de coachee inmiddels ervaart dat er een keuze is in de voorheen uitdagende situaties. Door de ruime coaching ervaring met zowel directie, senior management als individuele team leden in alle bedrijfstakken heeft Peter laten zien alle soorten vraagstukken effectief te kunnen oplossen.

Jelle NijeASML