Het NLPspel

Over het product

Het NLPspel is ontwikkeld door Peter Dalmeijer. NLP is te mooi om er niet mee te spelen. Dat gaan we met producten als dit spel dan ook doen. We gaan ermee spelen. Een unieke manier om snel het spel snel te leren, of op een spelende manier nog beter te worden als coach. Peter legt al spelend in deze workshop de essentie van het spel uit, de drie vormen en de concrete toepassingen. We gaan vooral doen, want dat maakt spelen leuk.

 

Extra informatie

Wat zit er in de toolkit?

Als je de doos, iets groter dan het handzame A5 formaat, opendoet dan kom je daarin de volgende onderdelen tegen:

Vier grondplaten (A5 formaat)

Het centrale kruispunt van het spel is zoals een kerkplein van een dorp. Hier begint en eindigt elke weg die je in het spel bewandelt. De grondplaten bestaan uit de vier posities van het zogenaamde NLP coachmodel oftewel NLP werkmodel (een ander woord voor hetzelfde). Deze posities zijn:

  • Huidige situatie: wat is er nu, wat ervaar ik nu
  • Gewenste situatie: waar wil ik naar toe, wat wil ik bereiken?
  • Hulpbronnen: wat heb ik nodig (om bij de gewenste situatie te komen)?
  • Hindernissen: wat houdt mij tegen (om daar te komen)?

Veel NLP coaches hanteren een dergelijk model in hun coaching en in veel NLP opleidingen geeft dit model cursisten houvast in het leren van NLP.

40 Opdrachtkaarten (A6 formaat)

Bij elke grondplaat hoort 10 opdrachtkaarten. Tien kaarten gaan over het hanteren, toepassen van hulpbronnen. Tien kaarten gaan over het ‘te lijf gaan’ van hindernissen. Tien kaarten zoomen in op de huidige situatie en brengen de beleving ervan in kaart. Tien kaarten helpen je om de gewenste situatie verder te achterhalen, ontdekken en overwinnen. In feite zijn belangrijke NLP technieken en principes toegespitst op de vier ‘sferen’ van dit coachmodel waardoor je meteen leert hoe je NLP snel kunt leren en er als coach mee kunt werken. Je komt hierbij veel compact weergegeven NLP-technieken.

Coachhoek met coachkaarten

Een coach heeft niet alleen aandacht voor de vraag van zijn cliënt maar reflecteert ook op zijn eigen inbreng. Dat doe je met de coachkaarten. Daarin vind je als coach vragen over jouw eigen houding en gedrag door een NLP bril bekeken. Hierbij kun je denken aan vragen als: Heb ik nog voldoende rapport? Hanteer ik de NLP vooronderstellingen nog? Ben ik nog fair witness? Heb ik het representatiesysteem (zintuiggebruik) van mijn cliënt duidelijk? De observator en meta (de coach van de coach: zie handleiding) houden aan de hand van de coachkaarten af en toe een time-out, dat is het feedback moment van de coach. De coachkaarten laten de coach leren om op zichzelf te reflecteren.

Handleiding (instructieboekje)

Hierin tref je drie belangrijke bronnen aan. Allereerst uitleg over de grondplaten, opdrachtkaarten, modelkaarten en coachhoek kaarten. Vervolgens geeft de handleiding je wat achtergrond informatie over de belangrijkste basismodellen en NLP technieken. Tenslotte, waar een handleiding voor bedoeld is, krijg je uitleg over de drie speelwijzen en spelregels (alhoewel die er eigenlijk niet veel zijn). Bij elke speelwijze is er sprake van 4 rollen: coach, cliënt, observator en meta. Wanneer het spel met 3 personen wordt gespeeld dan is observator ook meta!

6 setjes modelkaarten

NLP kent een aantal basismodellen, die aan de basis liggen van de meeste NLP technieken. De 6 setjes modelkaarten helpen je om met een perifere blik naar een coachvraag van een medecursist of cliënt te kijken. Je kiest er als coach voor om met je cliënt over een of meerdere van deze modellen te lopen. Alleen al het in beeld hebben van de 6 modellen verruimt je blik en daarmee je coachbewustzijn. De volgende 6 NLP modellen kom je op het speelveld tegen:

  • Neurologische niveaus: wat zijn de neuro-logische niveaus achter de vraag waarmee je werkt? Dan hebben we het over: omgeving, gedrag, capaciteiten, overtuigingen/waarden, identiteit en spiritualiteit (missie).
  • Delen: het ‘werken met delen’ geeft ons de mogelijkheid om gedrag, probleem, of zelfs pijn als een deel te zien. Wij mensen kennen meerdere delen, maar zijn zelf altijd meer dan de som der delen. Een deel van mij is een harde werker, een deel van mij is een luie donder, een deel is een slimme gast, etc. Is er sprake van delen, dan gaan we met delen werken!
  • Doelmodel: over de gewenste situatie kunnen we veel zeggen. Het is dat wat we willen bereiken, dat wat we nastreven. Het doelmodel brengt hier onderscheid in aan en valt uiteen in 3 kaartjes: de doelvormvoorwaarden (waaraan dient een goed doel te voldoen?), de Outcome Sequitor (het doel achter het doel, de achterliggende waarden) en het As-if Model (doe eens alsof je er al bent, stap eens in dat toekomstige doel).
  • NLP Communicatiemodel: in 6 stappen lopen we door het NLP communicatiemodel waarmee we de vraag beantwoorden: waarom doe ik wat ik doe? Wat heb ik waargenomen, hoe heb ik dat onbewust gefilterd, welke gedachte heeft dat gegeven, welk gevoel kreeg ik daardoor, welke fysieke kenmerken (lichaamshouding) horen daarbij en wat doe ik dan vervolgens (wat is mijn gedrag)? We kunnen het model heen en terug lopen.
  • Waarnemingsposities: waarnemen is het begin van ons gedrag. Hoe neem ik iets waar? En dat nemen we binnen NLP letterlijk, hoe zie, hoor en voel ik iets. Vanuit welke positie neem ik waar? Door een andere waarnemingspositie in te nemen krijgen we nieuwe informatie, een andere beleving en een andere oplossing. We onderscheiden vier waarnemingsposities: IK (geassocieerd in mijzelf), ANDER (geassocieerd/verplaatst in de ander), META (gedissocieerd als waarnemer/observator) en META META (dubbele dissociatie, waarnemer van grote afstand die de hele context overziet).
  • Tijdlijn: als we het over tijd hebben, dan kennen we 3 posities, verleden, heden en toekomst. We zijn eigenlijk altijd in het heden. Al leeft niet iedereen in het heden. We kunnen verleden, heden en toekomst op een lijn zetten, onze tijdlijn. Dan kunnen we bewegen over de tijdlijn, vanuit heden oftewel ‘huidige situatie’  naar het verleden (hoe het was) en naar de toekomst (hoe we verwachten dat het zal zijn). Op de tijdlijn kunnen we diverse oefeningen doen: geassocieerd (een moment beleven op de tijdlijn) en gedissocieerd (op een afstand een moment waarnemen).

Er zijn 3 speelwijzen:

1. De lerende vorm

Het doel is ik wil leren om met NLP te werken. Ik coach jou, jij bent dus mijn cliënt en ik oefen met de toolkit en heb jou als cliënt nodig om te kunnen spelen. De observator/meta geeft feedback en dient het leerproces van de coach.

2. De spelende vorm

Wij gaan samen spelen met NLP, we beheersen elementen al en nu is het tijd voor vrij spel. NLP spelenderwijs dus. De meta geeft de coach opdrachten, die de coach met de cliënt uitvoert. De coach wordt door de meta verrast met onverwachte opdrachten en wendingen en moet zich zo door het spel heen spelen. De meta leidt de coach en de cliënt staat in dienst van de coach.

3. De coachende vorm

De vraag van de cliënt is een leidend beginsel. Deze vorm is noodzakelijk wanneer de vraag van de cliënt belangrijk voor de cliënt is, er sprake is van kwetsbaarheid of focus bij de coach op de situatie van de cliënt. De coach staat in dienst van de cliënt en gebruikt de toolkit om zo optimaal mogelijk de cliënt te coachen. De observator geeft feedback en meta staat de coach bij.

Handleiding

Je kunt de handleiding, zoals deze is bijgevoegd bij het NLP spel, hier downloaden.

Uitleg NLP Technieken

Het NLPspel is vooral een spel waarmee je lekker kunt gaan spelen. Natuurlijk kun je kreten op de kaartjes tegenkomen die je niet kent. Elke NLP opleiding heeft zijn eigen termen en technieken. Daarom hebben we de technieken en principes die voorkomen in het spel hier uitgewerkt, zodat je met deze hulp kunt blijven spelen.

Over de grondplaten, zes setjes modelkaarten, coachkaarten en opdrachtkaarten vind je hier de uitleg om verder te kunnen. Succes met spelen!

Bij de 4 grondplaten hoort het NLP Coachmodel, dit kun je hier downloaden.

De 40 opdrachtkaarten horende bij de 4 grondplaten zijn onderverdeeld in 4 downloads:

De Huidige Situatie, deze kun je hier downloden. Daarin zitten de volgende technieken: De  NLP Vooronderstellingen, Jongere en Oudere Zelf, Meta Model Overtreding, NLP Communicatiemodel, SCORE model, Strategieën, Submodaliteiten, Tijdlijnen, de Waarnemingsposities, Werken met Delen.

2. De Gewenste Situatie, deze kun je hier downloaden. Daarin zitten de volgende technieken: As if, Carthesian Coordinates, Doel achter het doel – Outcome Sequitor, Doelvormvoorwaarden, Elevator pitch, Je Doel Downchunken, Neurologische niveaus, Submodaliteiten Boost, Tijdlijn Future Pace, Waarnemingsposities

3. De Hulpbronnen, deze kun je hier downloaden. Daarin zitten de volgende technieken: Ankeren, Chunk Up & Chunk Down, Circle of Excellence, Neurologische Niveaus, Nieuw Gedrag Generator, Piece of Cake, Stapelanker, Waarnemingsposities, Werken met Delen.

4. De Hindernissen, deze kun je hier downloaden. Daarin zitten de volgende technieken: Collapse Anker, Metafoor, Metamodel, Miltonmodel, Neurologische Niveaus, NLP Communicatiemodel, Tijdlijn Techniek, Werken met Delen Spatial Reframing, Werken met Delen VK Squash, Zesstaps Herkadering.

De 10 coachkaarten kun je hier downloaden

Daarin zitten de volgende technieken: Chunking, Coach-Kader Sandwich Feedback, Coach-Kader, De neurologische niveaus, Het NLP Coachmodel, Het NLP communicatiemodel, Non Verbaal, Rapport, Strategie, Taalpatronen, Tijdlijnen, Waarnemingsposities.

En de 6 setjes modelkaarten (de grondankers) kun je hier downloaden.

Daarin zitten de volgende technieken: De neurologische niveaus, Doel check, Het NLP communicatiemodel, Tijdlijnen, Waarnemingsposities, Werken met Delen.

NLPspel bestellen

Aantal Toolkit(s) á €29,95 per Toolkit
(exclusief verzendkosten á €6,95, voor België €9,-)

Het NLPspel