Over Vidarte

Maximaal potentieel

Binnen de Vidarte organisatie is al het denken en doen gericht op het ontsluiten van het maximale potentieel van mensen, waardoor werkelijk elk levensdoel bereikbaar wordt. Het inzetten van dit potentieel is de kunst van het leven, zoals dat voor elk individu op een volstrekt eigen manier bedoeld is. Mensen leren leven, leren samenleven en samenwerken in optima forma, in harmonie met zichzelf en anderen. Dat is de drive van Vidarte. De kunst van het leven: La Vida en El Arte, Vidarte. Communicatie is het instrument bij uitstek waarmee wij ons in de wereld uitdrukken.

De communicatie methodieken die we in onze opleidingen hanteren, NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) en Systemisch Werken, bieden ons prachtige tools om dit menselijk potentieel te vergroten.

Voor onze activiteiten binnen organisaties betekent dit dat de persoonlijke groei en professionele ontwikkeling hand in hand gaan. Wanneer een medewerker in de organisatie zijn persoonlijke visie en motivatie kan afstemmen en laten aansluiten op de visie, missie en doelstellingen van de organisatie, dan leidt dit tot een krachtige professionele attitude van zowel de leidinggevende als de medewerker. Al onze bedrijfstrainingen vertrekken bij de attitude van de professional en dragen bij aan de zingeving van mensen.

X