Systemisch coachen

Systemisch Coachen

Systemisch coachen

De opleiding Systemisch Coachen bestaat uit twee delen:

1. Mijn persoonlijke reis: een persoonlijke, unieke ontdekkingstocht waarin je op zoek gaat naar de oorsprong van je meest oorspronkelijke overtuigingen en emoties, die ontstaan zijn uit imprints. In het eerste deel ervaar je zelf de unieke werking van de systemische toepassing van het werken met maskers en imprints. Dit éérste deel van de opleiding Systemisch Coachen is ook los te volgen als: Mijn persoonlijke reis.

2. Coachen op identiteit: In dit gedeelte leer je als coach met imprints en maskers (karakterstructuren) te werken. Deze imprints en maskers ga je plaatsen binnen methodische principes uit en op het snijvlak van NLP en Systemisch werk.
Met Systemisch coachen ga je op drie lagen waar nemen en interventies toe passen. Je werkt als coach op het niveau van identiteit.

De volgende onderdelen komen gelaagd aan bod in deze opleiding:

  1. Waarnemen van drie lagen: oppervlakte-, diepte- en referentiestructuur; van gedrag naar identiteit.
  2. Het plaatsen van maskers (karakterstructuren) binnen ontwikkelingspsychologie en tijdlijn-werk.
  3. Van Imprint naar Re-imprint: de NLP techniek ‘re-imprint’ op een systemische wijze leren hanteren en ‘vrij’ leren toepassen.
  4. Als coach werken met Fysieke werkvormen afkomstig uit Bio-energetica
  5. Jouw eigen ‘beweging’ herkennen als coach in het werken op niveau van identiteit.

Systemisch coachen leert je enerzijds waar te nemen en te werken op het niveau van identiteit, zowel naar jezelf als bij anderen. De twee delen geven je een hoge mate van persoonlijke groei (werken aan je eigen imprints) en persoonlijke ontwikkeling (als coach NLP en Systemisch werk integreren), als mens in het algemeen en coach in het bijzonder.

Theorie en ervaren van systemisch werk gaan, net zoals in al onze opleidingen, ook bij de opleiding Systemisch Coachen hand in hand. Kennis is belangrijk, ervaring nog meer.

 

Systemisch Coachen
X