Familieopstellingen

opleiding FamilieOpstellingen Opsteller Systemisch Werk Individuele opstellingen

Familieopstellingen

Familiesystemen

De oorsprong van Systemisch werken treffen we aan binnen Familiesystemen. In ons gezin van herkomst leren we, volledig onbewust,  op onze eigen wijze onze plek in te nemen. Mensen leven, leren en ontwikkelen zich in verbanden: we maken allemaal deel uit van gezin- en familieverbanden. Elk van deze verbanden kent een eigen dynamiek, een systeemdynamiek, met eigenzinnige wetmatigheden en ordeningen die niet door een enkel individu worden aangestuurd. Problemen die worden veroorzaakt in het systeem (bijvoorbeeld het gezin van herkomst), moeten ook worden opgelost in dat systeem. Daarbij helpen familieopstellingen.

Zichtbaar

Een opstelling maakt verborgen dynamieken zichtbaar. Ieder heeft een eigen plek in het systeem volgens een bepaalde ordening. Het herkennen van deze ordening en de balans tussen geven en nemen, die daaruit voortkomt, geeft ruimte en heling.

In deze opleiding Familieopstellingen ervaar je de bijzondere werking van systemisch werken, voel je de verlichting die eruit ontstaat en  leer je zelf de principes van systemisch werk (familieopstellingen) toe te passen.

De opleiding bestaat uit twee delen:

Deel 1: INTRODUCTIE SYSTEMISCH WERK: (3 dagen)

Tijdens de eerste drie dagen maak je kennis met de methodiek Systemisch Werk. Je maakt opstellingen mee, je gaat representant zijn in opstellingen je kunt jouw eigen ´systeem van herkomst´ laten opstellen. Tevens leer je hier de basale principes van Systemisch Werk zoals de 3 systemische wetten, de systemische werkwoorden en de fenomenologische principes van opstellingen. Deze 3 dagen zijn ook los te volgen als een workshop: introductie systemisch werk.

Deel 2: FAMILIEOPSTELLINGEN: (7 dagen)

In deze opleiding leer je zelf opstellingen te begeleiden, het ambacht van de opsteller. Je wordt een opsteller. Je leert jouw eigen bewegingen en patronen kennen, kunt werken met de systemische dynamieken. Je leert met overdracht en tegenoverdracht te werken en kent daarin jouw eigen valkuilen. Je oefent met de ordeningsprincipes van een opstelling, je leert te vertrouwen op het wetende veld en kunt werken met het lege midden. Je leert te werken met de systemische werkwoorden. De opleiding geeft je enerzijds inzicht over jouw eigen systemische bedding en je leert door een systemische bril naar je eigen verleden en heden te kijken.

Tevens leer je het ambacht, a.h.v. de volgende thema´s:

  • Kennismaking met achtergronden en grondbeginselen van systemisch werk.
  • Leren omgaan met levensthema’s die tijdens opstellingen naar voren kunnen komen.
  • Verdieping in ordeverstoringen van de dynamiek, de achtergronden daar van en de oplossingen.
  • Leren bepalen op welk niveau een probleem zich afspeelt.
  • Herkennen en duiden van verborgen boodschappen en systemische dynamieken in de menselijke taal en beweging.
  • Het begeleiden van een opstellingen. Een opsteller worden.
  • Ervaren toepassen van de systemische methodieken.
  • Systemische werkwoorden ervaren en zelf toepassen.
  • Het wetende veld, het lege midden en ordeningsprincipes hanteren als opsteller.
  • Ontdekken van jouw eigen bewegingen (overdracht-tegenoverdracht).

Theorie en ervaren van systemisch werk gaan, net zoals in al onze opleidingen, ook bij deze opleiding Familieopstellingen hand in hand. Kennis is belangrijk, ervaring nog meer.

Deze opleiding is tevens, in combinatie met de opleiding Organisatieopstellingen, onderdeel van de 16-daagse opleiding Familie- en Organisatieopstellingen. Het eerste deel waarmee deze opleidingen starten, de Introductie tot Systemisch Werk, is ook los als workshop te volgen.

X