Systemisch Werk

Introductie Systemisch Werk Familieopstellingen en organisatieopstellingen

Introductie Systemisch Werk

In deze workshop Introductie Systemisch Werk ervaar je de bijzondere werking van Systemisch Werk en familie- en organisatieopstellingen. Wellicht heb je al vaker over Familieopstellingen of Systemisch Werk gehoord, of het je al eens een opstelling meegemaakt en wil je nu eens ervaren of het jou iets brengt of zou je zelf misschien wel met opstellingen willen werken?

Familie- en Organisatieopstellingen

Deze introductie workshop vormt tevens het eerste deel van de opleiding Familie- en Organisatieopstellingen. Je kunt dus ook na deze introductie besluiten om meteen verder te gaan.

Introductie workshop

We behandelen in deze workshop Introductie Systemisch Werk de meest essentiële en belangrijkste systemische principes. Je krijgt inzicht in jouw eigen systemische bedding en je leert door een systemische bril naar je eigen verleden en heden te kijken. Dat is een boeiend en vooral helend proces. Natuurlijk gaan we je systeem van herkomst opstellen en daarmee maken we verborgen dynamieken zichtbaar. Ook leer je de belangrijkste systemische werkwoorden, principes die de kwaliteit van relaties bepalen.

Familieopstellingen

De oorsprong van Systemisch werken treffen we aan binnen Familiesystemen. In ons gezin van herkomst leren we, volledig onbewust,  op onze eigen wijze onze plek in te nemen. Mensen leven, leren en ontwikkelen zich in verbanden: we maken allemaal deel uit van gezin- en familieverbanden. Elk van deze verbanden kent een eigen dynamiek, een systeemdynamiek, met eigenzinnige wetmatigheden en ordeningen die niet door een enkel individu worden aangestuurd. Problemen die worden veroorzaakt in het systeem (bijvoorbeeld het gezin van herkomst), moeten ook worden opgelost in dat systeem. Daarbij helpen familieopstellingen.

Zichtbaar

Een opstelling maakt verborgen dynamieken zichtbaar. Ieder heeft een eigen plek in het systeem volgens een bepaalde ordening. Het herkennen van deze ordening en de balans tussen geven en nemen, die daaruit voortkomt, geeft ruimte en heling.

In deze opleiding Familieopstellingen ervaar je de bijzondere werking van systemisch werken, voel je de verlichting die eruit ontstaat en  leer je zelf de principes van systemisch werk (familieopstellingen) toe te passen.

Deze opleiding is ook onderdeel van de opleiding Familie- en Organisatieopstellingen.

opleiding FamilieOpstellingen Opsteller Systemisch Werk Individuele opstellingen
Familie- en Organisatieopstellingen De opleiding Familie- & Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen

In de opleiding organisatieopstellingen leer je hoe de systemische wetten uitwerken op de werkvloer en in de onderstroom van organisaties en bedrijven. Je leert systemisch te kijken naar veel voorkomende dynamieken in organisaties en daarmee te werken als adviseur en als begeleider van een opstelling. Daarnaast krijg je inzicht over jouw eigen (verborgen) dynamieken als professional.

Systemen

Mensen leven in systemen, naast ons gezins- en familiesysteem maken we ook deel uit van organisatiesystemen (school, club, bedrijven, teams etc). Een organisatieopstelling zijn een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de verborgen dynamieken van een organisatiesysteem. Een opstelling laat zien wat er in de onderstroom in een bedrijf speelt, hoe de verhoudingen tussen verschillende managementlagen zijn en bijvoorbeeld ook hoe de verhoudingen tussen bedrijven, producten, klanten en visies zijn. Vaak wordt het potentieel in een bedrijf niet voldoende benut doordat er verstoringen zijn die de energie blokkeren. Een opstelling is een bijzondere en inspirerende ervaring. Een aantal elementen die voor de vraag relevant zijn worden in de ruimte opgesteld. Dat kunnen personen, functies, leiders, besturen, klanten of opdrachtgever zijn.

Deze opleiding is ook onderdeel van de opleiding Familie- en Organisatieopstellingen.

De 16 daagse opleiding Familieopstellingen en Organisatieopstellingen in één.

Deze 16-daagse integrale opleiding Familie- en Organisatieopstellingen is opgebouwd uit 3 afzonderlijke onderdelen; de workshop Introductie tot Systemisch Werk, de opleiding Familieopstellingen en de opleiding Organisatieopstellingen

Deze opleiding maakt je bewust van jouw eigen systemische dynamieken en leert je als professional (coach, manager, trainer) te werken met het fenomeen opstellingen in brede zin.

Er bestaat een groot verschil tussen familie- en organisatiesystemen. Uiteraard kennen ze dezelfde ‘fenomenologische’ principes; binding, ordening en balans. Organisaties zijn natuurlijk anders dan families. We kunnen een organisatie verlaten en elders gaan werken, maar we zullen altijd kind blijven van onze ouders. Onze familie kunnen we wel verlaten, maar we kunnen onze bloedverwanten nooit ‘ontlopen’. Binnen families geven we veelal het leven aan elkaar door en organisaties houden de samenleving bij elkaar. De meerwaarde van deze opleiding is tweeledig: het leert je de verbanden te zien tussen persoonlijke patronen (uit het familiesysteem) en dynamieken binnen de organisatie. Tevens leer je het fenomeen opstellingen te hanteren naast je werk als trainer, coach of manager.

Introductie tot Systemisch Werk
Systemisch Coachen

Systemisch coachen

De opleiding Systemisch coachen bestaat uit twee delen:

  1. Mijn persoonlijke reis: een persoonlijke, unieke ontdekkingstocht waarin je op zoek gaat naar de oorsprong van je meest oorspronkelijke overtuigingen en emoties, die ontstaan zijn uit imprints. In het eerste deel ervaar je zelf de unieke werking van de systemische toepassing van het werken met maskers en imprints. Dit programma is ook los te volgen als: Mijn persoonlijke reis.
  2. Coachen op identiteit: In dit gedeelte leer je als coach met imprints en maskers (karakterstructuren) te werken. Deze imprints en maskers ga je plaatsen binnen methodische principes uit en op het snijvlak van NLP en Systemisch werk.

Met Systemisch coachen ga je op drie lagen waar nemen en interventies toe passen. Je werkt als coach op het niveau van identiteit.

Teamwerk

Teamcoaching & Organisatie Opstellingen in één

Teamcoaching en systemisch werk, om precies te zijn organisatieopstellingen, Teamwerk dus. Peter Dalmeijer heeft deze bijzondere opleiding ontwikkeld vanuit de praktijk. Zijn jarenlange ervaring in het coachen van teams en het opstellen van organisatievraagstukken heeft geleid tot deze unieke mix.

Componenten uit NLP, systemisch werk, teamgames en Transactionele Analyse geven deze training een pragmatisch karakter binnen een methodisch kader. Je leert praktische tools in het werken met teams en zoomt tegelijkertijd in op de dynamische complexiteit van teams: zingeving van teamleden, verhoudingen tussen teamleden, focus op visie en missie, verborgen dynamieken en rollen binnen teams.

Magie

TeamWerk is van toepassing op teams uit alle mogelijke branches. Teams bestaan uit mensen die hun aandacht richten op een gezamenlijk doel vanuit diverse taken en functies. Juist de mens-aspecten van het team maken het verschil.

De magie zit nooit in de inhoud van het werk, het zit in de verbinding tussen de teamleden. Ook leer je door een systemische bril kijken naar teams. De methodiek van organisatieopstellingen kunnen we uiteenlopend betrekken op individuele (werk gerichte) vragen van mensen en, abstracter, op grotere organisatie vraagstukken (systemische dynamieken in organisaties). Vooral wanneer je leert teamvraagstukken op te stellen raak je direct een diepere laag van het teamproces.

NLP interactief introductiecursus kennismaken met NLP
X