OrganisatieOpstellingen

Familie- en Organisatieopstellingen De opleiding Familie- & Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen

In de opleiding organisatieopstellingen leer je hoe de systemische wetten uitwerken op de werkvloer en in de onderstroom van organisaties en bedrijven. Je leert systemisch te kijken naar veel voorkomende dynamieken in organisaties en daarmee te werken als adviseur en als begeleider van een opstelling. Daarnaast krijg je inzicht over jouw eigen (verborgen) dynamieken als professional.

Systemen

Mensen leven in systemen, naast ons gezins- en familiesysteem maken we ook deel uit van organisatiesystemen (school, club, bedrijven, teams etc). Een organisatieopstelling zijn een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de verborgen dynamieken van een organisatiesysteem. Een opstelling laat zien wat er in de onderstroom in een bedrijf speelt, hoe de verhoudingen tussen verschillende managementlagen zijn en bijvoorbeeld ook hoe de verhoudingen tussen bedrijven, producten, klanten en visies zijn. Vaak wordt het potentieel in een bedrijf niet voldoende benut doordat er verstoringen zijn die de energie blokkeren. Een opstelling is een bijzondere en inspirerende ervaring. Een aantal elementen die voor de vraag relevant zijn worden in de ruimte opgesteld. Dat kunnen personen, functies, leiders, besturen, klanten of opdrachtgever zijn.

Trainers

De trainers van de opleiding OrganisatieOpstellingen, Yvonne Stams en Peter Dalmeijer, hebben de opleiding samen ontwikkeld. Yvonne is een opsteller pur sang, een expert in systemisch werk en lichaamswerk. Peter is NLP Master Trainer, inspirerend trainer, ervaren opsteller en teamcoach.

Deel 1: INTRODUCTIE SYSTEMISCH WERK: (3 dagen)

Tijdens de eerste drie dagen maak je kennis met de methodiek Systemisch Werk. Je maakt opstellingen mee, je gaat representant zijn in opstellingen je kunt jouw eigen ´systeem van herkomst´ laten opstellen. Tevens leer je hier de basale principes van Systemisch Werk zoals de 3 systemische wetten, de systemische werkwoorden en de fenomenologische principes van opstellingen. Deze 3 dagen zijn ook los te volgen als een workshop: introductie systemisch werk.

Deel 2: ORGANISATIEOPSTELLINGEN: (7 dagen)

In deze opleiding leer je zelf opstellingen te begeleiden, het ambacht van de opsteller. Je wordt een organisatieopsteller. Je leert jouw eigen bewegingen en patronen kennen, kunt werken met de systemische dynamieken. Je leert met overdracht en tegenoverdracht te werken en kent daarin jouw eigen valkuilen. Je oefent met de ordeningsprincipes van een opstelling, je leert te vertrouwen op het wetende veld en kunt werken met het lege midden. Je leert te werken met de systemische werkwoorden. De opleiding geeft je inzicht over de verborgen dynamieken binnen teams en organisaties.

Tevens leer je het ambacht, a.h.v. deze thema´s:

 • Kennismaking met achtergronden en grondbeginselen van systemisch werk.
 • Verborgen dynamieken en onderstromen binnen organisaties.
 • Verdieping in ordeverstoringen van de dynamiek, de achtergronden er van en oplossingen. Leren bepalen op welk niveau een probleem zich afspeelt.
 • Herkennen en duiden van verborgen boodschappen en systemische dynamieken binnen teams of organisaties. De link naar jouw eigen familiesysteem kunnen leggen.
 • Het begeleiden van ‘live’opstellingen en tafel-opstellingen, een opsteller worden.
 • Het wetende veld, het lege midden en ordeningsprincipes hanteren als opsteller.
 • Ontdekken van jouw eigen bewegingen als opsteller (overdracht-tegenoverdracht).
 • Diverse vormen van opstellingen (teamopstellingen, structuuropstellingen).
 • Problemen of vraagstukken binnen organisaties op een systemische (fenomenologische) wijze benaderen: uitzoomen in plaats van inzoomen.
 • Leiderschap, formele posities en organogram versus systemische- en verborgen dynamieken.
 • Familiebedrijven, levenscycli in organisaties: Universal Cycles of Change.

Theorie en ervaren van systemisch werk gaan, net zoals in al onze opleidingen, ook bij deze opleiding Organisatieieopstellingen hand in hand. Kennis is belangrijk, ervaring nog meer.

Deze opleiding is tevens, in combinatie met de opleiding Familieopstellingen, onderdeel van de 16-daagse opleiding Familie- en Organisatieopstellingen. Het eerste deel waarmee deze opleidingen starten, de Introductie tot Systemisch Werk, is ook los als workshop te volgen.

X