NLP Practitioner

Een NLP Practitioner is een beoefenaar van neurolinguïstisch programmeren (NLP) en weet alles over de methodiek van communicatieverbetering volgens het NLP-principe. Een NLP Practitioner kan anderen trainen om te communiceren op basis van gedachtepatronen, emoties en motivaties van zichzelf én de mensen om zich heen, zoals collega’s en zakenpartners,

In je eentje presteert je bijna nooit zo goed als met een team. En als dat wel zo is, dan is er iets mis met je samenwerking.

De kans dat dit aan onjuiste communicatie ligt, is groot. Daarom wil je krachtiger overkomen, om de mensen om je heen te motiveren. Je wilt conflicten tussen mensen vermijden, of in ieder geval snel en effectief oplossen. Bovendien wil je de relatie die je hebt met anderen naar een geheel nieuw niveau tillen.

Daar is verandering voor nodig. Je wilt van bepaalde gewoonten af, en je grenzen wil je verleggen. Je wilt werken aan de essentiële vaardigheden die je mist om tot de kern van een probleem te komen, en die op te lossen.

Een NLP Practitioner weet precies hoe de NLP-methodiek communicatie van beide kanten kan verbeteren, om mensen op de juiste manier te activeren, relaties te verbeteren en zo betere resultaten te boeken.

Even een stap terug. Om te begrijpen wat een NLP Practitioner doet, duiken we eerst in het begrip neurolinguïstisch programmeren.

NLP: Krachtige Coachmethodiek

NLP staat voor neurolinguïstisch programmeren. Onterecht denk je daarbij aan computers, want NLP is puur gebaseerd op het menselijk vermogen.

Laten we de term ontleden in de drie onderdelen waar het uit bestaat, om te begrijpen wat het betekent.

Neuro

Neuro heeft te maken met onze zintuigen. De wereld om ons heen nemen we waar via onze vijf zintuigen:

 • we zien,
 • we horen,
 • we voelen,
 • we ruiken,
 • en we proeven.

De zintuiglijke informatie die je binnenkrijgt, is direct gekoppeld aan je zenuwstelsel. Die stuurt de informatie weer door naar je hersenen. Daar wordt de informatie als het ware gezeefd, geordend en gecodeerd. Wat overblijft, is een soort film die zich voortdurend in je hersenen afspeelt. En van die film krijg je een soort “gevoel”. Aan dat gevoel hecht je waarde, en daarom lokt het meestal een reactie uit.

Linguïstisch

Die reactie die dat gevoel veroorzaakt, moet eruit. Dat doe je met taal. Op basis van de gecodeerde informatie die je binnenkrijgt, kiest je hersenpan zorgvuldig de woorden uit, en plakt ze aan elkaar om een logische zin te communiceren. Maar taal bestaat uit veel meer dan begrijpbare zinnen, want taal is ook non-verbaal: lichaamstaal, expressie, intonatie en klankkleuren spelen mee in hoe we onze reactie uitvoeren, hoe we ons uitdrukken. Het zijn de instrumenten die we gebruiken om te communiceren met de wereld om ons heen.

Programmeren

Het programmeer-stukje is wat plaatsvindt tussen het binnenkrijgen van zintuiglijke informatie (neuro), en het geven van een reactie daarop (linguïstisch). Je hersenen openen als het ware een programmaatje, op het moment dat de film is gestart. Dat programmaatje zorgt ervoor dat je in een bepaalde gemoedstoestand terecht komt. Deze gemoedstoestand, of ‘state’, activeert het volgende programmaatje welke de spieren in je lichaam aanstuurt. Zo ontstaat lichaamstaal en gedrag.

Je gedrag bestaat dus uit onbewuste, automatische programma’s en aangeleerde patronen. Je gedrag ligt in het verlengde van de betekenis die je aan je waarnemingen hebt gegeven. Je gedraagt je overeenkomstig aan de gedachten en gevoelens die uit je waarnemingen ontstaan zijn.

Neurolinguïstisch programmeren

Neurolinguïstisch programmeren, NLP, is dus enerzijds een methode waarmee het mogelijk is om inzicht te krijgen in hoe iemand de werkelijkheid waarneemt, daar betekenis aan geeft, en waar zijn reactie vandaan komt.

Maar NLP leert je ook om de wereld op een andere manier te waarnemen. Want je kunt de betekenis van wat je waarneemt beïnvloeden, om patronen te veranderen.

Nu we dit weten, kunnen we de definitie van NLP als volgt omschrijven: een methode die leidt tot inzicht en verandering met meer persoonlijke effectiviteit, flexibele communicatie en veranderingen in denken en doen.

Essentiele elementen van NLP

NLP Practitioner: voor wie?

Een NLP Practitioner is een expert in de NLP-methodiek. De kennis hiervan voert hij of zij letterlijk uit in de praktijk, om andere te motiveren, en meer gedaan te krijgen.

Waarom zou je een NLP Practitioner willen worden?

 • Je voelt dat het tijd is voor persoonlijke ontwikkeling – óók bij anderen.
 • Je wilt je eigen gedrag en gedragspatronen herkennen.
 • Je gelooft dat mensen krachtiger en zelfverzekerder over kunnen komen in gesprekken met belangrijke mensen.
 • Je wilt de mensen om je heen beter begrijpen, zodat communicatie in het vervolg nog soepeler gaat.
 • Je wilt efficiënter gesprekken voeren door sneller tot de echte kern van het probleem te komen.
 • De samenwerking en relaties met anderen wil je naar het volgende niveau tillen.
 • Je bent op zoek naar een bewezen methode waar je de rest van je leven profijt van hebt.

Het begin is al gemaakt. Je hebt de motivatie gevonden om iets te doen aan je structurele gedrags- en communicatiepatronen, en dat is goed. Die motivatie moet overslaan op anderen, zodat ook zij de NLP-techniek over gaan nemen van jou. Daar wordt iedereen beter van, en krijg je meer voor elkaar.

En er zijn nog tal van redenen waarom je een NLP Practitioner zou willen worden. Je kennis draag je bijvoorbeeld ook over op anderen.

Om goed te begrijpen wat een NLP practitioner kan en doet, duiken we even terug in de basis van NLP, en de ontstaansgeschiedenis. We zoomen even in op de manier waarop we NLP in de praktijk toepassen, en waarom we dat op die manier doen.

Een aantal doelen van de opleiding op een rijtje:

Modelleren, de basis van NLP

Communiceren gaat net zoveel over luisteren als over vertellen. Activeer je oprechte interesse zodra iemand je iets begint te vertellen. Want als je geïnteresseerd bent, is er op natuurlijke wijze al sprake van optimaal contact, en stel je de juiste vragen.

In feite vindt NLP hier zijn wortelen in. De grondleggers, Richard Bandler en John Grinder, stelden zich altijd bijzonder nieuwsgierig op naar anderen. Zij wilden weten wat succesvolle mensen precies doen, denken, voelen, en wat hen motiveert.

We hebben het hier over modelleren. Modelleren blijkt een essentiële stap richting de ontwikkeling van wat we vandaag de dag NLP noemen.

Eigenlijk zijn er een paar manieren waarop we NLP zouden kunnen typeren. Want NLP is geen theorie op zich, geen wetenschap. NLP is voornamelijk ontstaan uit het leven van ervaring.

Ervaringsleren

NLP zou je dus kunnen omschrijven als de studie naar succes. Met modelleren raak je meteen deze essentie: wat doen succesvolle mensen? Hoe doen ze wat ze doen? Wat denken ze, en wat zeggen ze tegen zichzelf? Wat zien ze voor zich? Wat voelen ze waardoor ze tot dit succesvolle gedrag komen?

Met andere woorden: NLP is een methode van ervaringsleren. Die methode is eigenlijk uit pure natuur ontstaan. Wat we daarmee bedoelen, is: ontstaan uit het leven, uit de praktijk van experts. Want als een expert iets op een bepaalde manier doet, zal het wel goed zijn.

Subjectieve ervaring

‘NLP onderzoekt de structuur van de subjectieve ervaring’, is een bekende oneliner die je een practitioner vaak zult horen zeggen. Wat betekent dat precies?

Eerder hadden we het al over ervaring. Hoe komt een bepaalde ervaring tot stand, en waarom doen mensen dingen zoals ze het doen – vooral in hun communicatie? Wat is de structuur daarvan, die die communicatie zo effectief maakt?

Uit het bestuderen van de meest talentvolle modellen en succesvolste mensen, ontstaat een soort model. Dit communicatiemodel is gebaseerd op de meest wonderbaarlijke maar vooral effectieve technieken.

Om de materie leerbaar te maken, zijn de ervaringslessen van experts weergegeven in modellen. Een model, gebaseerd op ervaringslessen. In principe zou je dus kunnen zeggen dat NLP een model is dat ons leert om te leren. Het leert ons te leren van de successen en bijzondere talenten die het leven voortgebracht heeft.

Motivatie, hét doel van NLP en coaching

Als je communiceert volgens de NLP-methodiek, moet dat leiden tot meer motivatie bij de ontvanger. Met andere woorden: de ontvanger moet worden geactiveerd om iets te gaan doen.

Wat is de prettigste manier van activeren? Aanvankelijk lijkt het soms het makkelijkst om zelf bepaalde op te pakken. Soms kies je ervoor om een ander te vragen om iets voor je te doen. In dat geval leg je iemand het liefst stap voor stap uit wat de gewenste handelingen zijn.

Als je gaat coachen, echter, ontwikkel je iemands vermogens om daarmee een bepaalde handeling te verrichten, Dat is een investering, maar wel een waardevolle investering. Op het moment zelf lijkt het een tijdrovende investering, maar later heb je er veel meer profijt van.

Hoger bewustzijn

Coaching, een manier om bewustzijn naar een hoger plan te tillen. Coaching leidt namelijk tot intrinsieke motivatie, omdat de ander geïnspireerd wordt om eigen oplossingen te zoeken. Het resultaat: vertrouwen, veiligheid, en een stimulans om verantwoordelijkheden te nemen.

Wat ook leidt tot intrinsieke motivatie, is dat je weet dat het veel leuker én krachtiger is als je zélf ontdekt wat je anders kan doen, en daar nog succesvol mee bent ook.

Want impliciet zegt een coach die een ander letterlijk vertelt wat te doen, eigenlijk: jij bent niet capabel om dit te doen. Jij weet het niet. Jij kan het niet. Dit leidt niet tot structurele veranderingen bij de ander.

Een goede coach beschouwt mensen allemaal als gelijk. We hebben elkaar nodig: een tandarts heeft een loodgieter nodig en andersom, en een spits een keeper. We zijn wat dat betreft ongelijk in vermogens – want de één kan iets beter dan de ander -, maar gelijk in het “zijn”. Daarom is het zo belangrijk om als coach te begrijpen wie je zelf wilt zijn, wat je kunt en wat je niet kunt, wat je wilt uitstralen, hoe je kijkt naar mensen en de samenleving.

NLP en coaching: een natuurlijke verbinding

Ieder concept dat valt onder NLP wordt vaak gecodeerd en getraind in stukjes. Het gaat echter om het geheel, en het aan elkaar linken van al deze onderdelen.

En als je NLP en coaching samenvoegt, resulteert dit in een krachtige coachmethodiek, gebaseerd op een échte coachgrondhouding.

De link tussen beiden is vrij eenvoudig, want NLP heeft in essentie bijzonder zuivere uitgangspunten. Het is puur en liefdevol, heel menselijk. Het is gericht op het vrijmaken van kwaliteiten, wat natuuriijk een voortreffelijke coachbasis is.

NLP Practitioner Communicatiemodel

Zeven deugden van een NLP Practitioner

Richard Bandler en John Grindler, de grondleggers van NLP, hebben de kijk op deze methode weergegeven in het communicatiemodel.

Mensen die vragen of we tips of technieken hebben om beter te kunnen coachen, kunnen we niet helpen. Want hoe je communiceert, is direct gelinkt aan je attitude. Op basis van je attitude wordt je bewustzijn bepaald, en het zegt iets over onze overtuigingen en emotionele staat die we op dat moment hebben.

Die attitude bepaalt veel meer dan alle coachtechnieken en -vaardigheden bij elkaar. Die technieken en vaardigheden komen namelijk voort uit je attitude. En dan voornamelijk je attitude richting andere mensen.

Het communicatiemodel is het fundament voor deze attitude. Een attitude die voor een NLP Practitioner bijzonder expliciet zijn, wordt gecommuniceerd door de formulering van enkele vooronderstellingen.

Er zijn zeven vooronderstellingen die voor een NLP Practitioner bepalend zijn voor de grondhouding van de manier van coaching. Deze veronderstellingen zijn eigenlijk allemaal te plaatsen onder een bijzonder wezenlijke en indrukwekkende aanname:

Accepteer en heb respect voor ieders beeld van de werkelijkheid, want iedereen heeft een eigen model van de wereld.

Eerder hadden we het over ervaringen. Door ervaringen die we hebben gehad ontwikkelen we meningen, oordelen en veroordelen we onszelf en anderen. Die ervaring hebben we namelijk nou eenmaal gehad en daar hebben we een betekenis aan gegeven. Het is zoals het is.

Aan de hand van dit referentiekader, dit wereldmodel, maken we keuzes en ontwikkelen we gedrag. En dat gedrag is bij iedereen verschillend.

Naast deze allesbepalende vooronderstelling zijn er dus nog zeven onmisbare coach-vooronderstellingen:

 1. Elk gedrag heeft een positieve bedoeling
 2. Elke keuze is de beste keuze
 3. Er is geen mislukking, enkel feedback
 4. Ieder mens heeft hulpbronnen
 5. De betekenis van mijn communicatie is de respons die ik terugkrijg
 6. Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid
 7. Hoe flexibeler te coach, hoe beter het resultaat

Het begrijpen van deze vooronderstellingen is een stuk makkelijker dan het consequent naleven ervan. Als NLP Practitioner, of coach, ben je congruent met deze vooronderstellingen als je gedrag uit deze opvattingen voortvloeit. Congruentie betekent in dit geval: als ik het met deze opvatting eens ben, dan geef ik daar met mijn gedrag ook uiting aan.

NLP Practitioner+

Het maakt niet uit of je adviseert, instrueert, de leiding hebt, coacht of uiting geeft aan emoties. Communicatie, en dan met name de kwaliteit hiervan, is altijd van groot belang.

Om uit te vinden of je communicatie echt zijn doel bereikt, moet je de reactie van een ander kunnen ‘lezen’ Dat is de basis van de skillset van een goede NLP Practitioner

De NLP Practitioner + opleiding is, internationaal gezien, een van de meest gevolgde opleidingen op het vlak van persoonlijke effectiviteit en –groei. Neuro Linguïstisch Programmeren is een krachtig instrument dat mensen professionele communicatieve vaardigheden aanreikt en tevens potentiële kwaliteiten ontwikkelt. Tevens leer door NLP jezelf beter kennen en krijg je tools en technieken om je doelen te bereiken.