Personal Performance

In deze workshop leer je de basis om jouw eigenheid neer te zetten op meesterschapsniveau. Je hebt al verschillende stappen gezet op het pad van zelfbewustzijn en staat op het punt om die stappen in te passen in je werkzame leven. Maar hoe kies je jouw juiste vorm? Hoe ga je communiceren vanuit jouw wezen? Hoe ga je verbindingen aan op een dieper niveau zonder dat het zwaar of zweverig wordt?

Als je vanuit jouw authentieke zelf kan gaan communiceren en werken, scheelt dat heel veel energie. Sterker nog, het levert je energie op. Je kan een natuurlijke stroom op gang brengen vanuit jouw passie naar het leven. En gaan genieten van elke prestatie die daar uit voort vloeit. Zonder je druk te maken over wat anderen daarvan vinden.

Wil je je expertise uitbreiden met krachtige communicatie- coachingstools, dan is deze training echt iets voor jou. TA is een enorme verrijking voor NLP (Master) Practitioners of Systemisch Werkers. Ook deze training geeft je weer een prachtige mix tussen persoonlijke groei en professionele communicatie skills. Het is een ware Master Coach opleiding.

TA Filosofie

Transactionele Analyse is een persoonlijkheids- en communicatietheorie die uit de psychotherapie voortkomt.

De TA heeft een aantal filosofische uitgangspunten waar de theorie op gestoeld is:

 • Iedereen is OK
 • Iedereen heeft het vermogen te denken
 • Verandering is altijd mogelijk

De TA heeft bekendheid gekregen door de dramadriehoek – met Redder, de Aanklager en het Slachtoffer) en het proces dat zich afspeelt binnen deze dramadriehoek;

 • De drie ego-toestanden (Ouder, Volwassene en Kind)
 • Het Script (het onbewuste levensplan dat elk kind zich op jonge leeftijd voorneemt)
 • De natuurlijke levensposities (Ik ben OK, jij bent OK).

In deze basiscursus krijg je inzicht in hoe jouw energie werkt en ga je het ook al wat ervaren. Dat doe je door voor de groep te gaan staan en met alle ogen op je gericht bij jezelf te blijven en de energie van de groep te voelen en uiteindelijk te sturen. Na de les krijg je een opdracht mee om op te broeden voor de les erna. Zo gaat je ontwikkeling door en zet je intuïtief stappen om meer impact te hebben met wie jij werkelijk bent.

Leon is ruim 20 jaar cabaretier, maakte en toerde met 9 avondvullende solovoorstellingen en is Tv-presentator. Hij is selfmade ervaringsdeskundige als het gaat om met je eigenheid naar buiten komen. Zijn passie is kwetsbare verbindingen maken en zo samen ontwikkelen. Zijn workshops gaan over de essentie, zijn vol humor en laten je op een veilige manier meer en meer stralen.

Analyse van communicatie

De TA analyseert hoe mensen met zichzelf en met anderen communiceren. Alle verbale en non-verbale uitingen van communicatie worden in de TA ‘transacties’ genoemd. Vandaar de naam: Transactionele Analyse. Kortweg: de analyse van communicatie.

Deze training sluit goed aan bij mensen met een Systemisch Werk en NLP-achtergrond. NLP, Systemisch Werk en de TA vullen elkaar erg goed aan. NLP beschrijft communicatieprocessen tussen mensen, Systemisch Werk benoemt de dynamieken binnen systemen en de TA maakt de relationele processen tussen mensen zichtbaar.

TA voor Coaches

In deze training leren coaches hoe ze hun coachattitude en –gereedschap verder kunnen uitbouwen met behulp van de Transactionele Analyse. Een TA-coach stimuleert de autonomie van de cliënt en is gericht op het versterken van de volwassen Ego toestand. Je leert coachsessies met een cliënt vorm te geven vanuit TA en NLP. De volgende thema’s komen daarbij zeker aan bod:

 • Contracteren
 • de eerste Transacties van de cliënt (het Functionele Model)
 • het Script onderzoeken
 • de Ego-toestanden van de persoonlijkheid in kaart brengen (het Structurele Model)
 • hoe het Script zich in het hier-en-nu uit,  in dagelijks ‘gedoe’ (dramadriehoek)
 • welke Transacties van de coach werken
 • hoe te komen tot her-besluiten.

Praktische Informatie

Deze training start op donderdag 21 december 2021. De training bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur verspreid over 3 dagen met één week ertussen. Er zijn twee extra trainingsdagen gepland op 18 en 25 januari 2022.

Prijs

De kosten voor deze opleiding bedragen € 750,-.

Niveau

Personal Performance is een vervolgopleiding.

Trainer

De trainer van Personal Performance is Leon van der Zanden.

Overtuigd dat dit een opleiding voor jou is? Aanmelden is heel makkelijk!

Transactionele Analyse

We maken hiervoor gebruik van de geweldig heldere concepten die de Transactionele Analyse (TA) ons aanreikt.

 • De TA biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van jezelf, je relaties, de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt.
 • TA richt zich daarbij op toenemende autonomie van mensen.

Autonomie manifesteert zich door het vrijkomen of het herstel van drie vermogens: bewustheid, spontaniteit en intimiteit.

De gedragingen, gedachten en gevoelens van een autonoom persoon zijn reacties op de situatie in het hier en nu, in plaats van een reactie op oude script-overtuigingen.

TA onderzoekt de communicatie tussen mensen én de daaronder liggende dynamische drijfveren en patronen. Daarbij richt TA zich op de onderlinge samenhang van intra- en interpersoonlijke processen en van groepsprocessen. De diverse heldere concepten die de TA ons biedt zijn erg helpend om deze processen inzichtelijk te maken en geven handvatten tot verandering.

Wat leer je?

Je start de training met het opstellen van een eigen contract: wat wil je concreet bereikt hebben na afloop van de training, welke verantwoordelijkheid ga je daar zelf in nemen en hoe maak je gebruik van de groep met betrekking tot dit doel.

Tijdens deze training reik ik je hiervoor diverse concepten uit de TA aan, onder andere:

 • Het functionele model van de ego-toestanden
 • Transacties
 • Psychologische hongers; zoals tijdstructurering en strooks
 • De dramadriehoek
 • Het script

We wisselen stukken theorie af met praktijkgerichte oefeningen, zodat iedereen zelf kan gaan ervaren en onderzoeken wat de concepten inhouden en op welke wijze kennis hiervan een bijdrage aan je contract kan leveren.

Cursisten van deze opleiding  ontvangen naast een manual ook  het boek Transactionele Analyse, Het handboek van Ian Stewart & Vann Joines.

De Transactionele Analyse (TA) biedt een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie. Het model werd oorspronkelijk ontwikkeld door Eric Berne (1910-1970). Berne was van mening dat de begrippen van de psychotherapie voor de client net zo toegankelijk moeten zijn als voor professioneel werkers. Vanuit deze gedachte schreven Ian Stewart en Vann Joines dit boek. Hierin geven zij de begrippen en concepten van de Transactionele Analyse op een heldere en toegankelijke wijze weer.

Praktische Informatie

Deze training start op donderdag 28 oktober en bestaat uit 3 aaneengesloten dagen (do 28 okt-vrij 29 okt-zat 30 okt) en een integratiedag welke 4 weken later plaatsvindt op zaterdag 27 november.

Prijs

De kosten voor deze opleiding bedragen € 995,- dit is inclusief:

 • Opleidingsmateriaal
 • Boek “Sturen op Autonomie: Transactionele Analyse voor het onderwijs”
 • Koffie/thee

Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.

Niveau

Coachen met Transactionele Analyse is een vervolgopleiding.

Trainer

De trainer van de opleiding Coachen met Transactionele Analyse is Menno Venrooy.