Team opstelling &

Systemisch teamcoaching

Team

Een teamopstelling

 Wanneer een team niet op een juiste wijze functioneert of moeilijk in beweging komt dan is het interessant om met een teamopstelling inzicht te krijgen in de onderliggende patronen. Een teamopstelling maakt duidelijk welke onderstroom het team in de greep heeft. Wanneer teams goed functioneren is er sprake van gezonde verhoudingen:

  • Er is gezonde mate van (ver)binding. Ieder teamlid voelt zich volwaardig onderdeel van het team. Is het veilig voor mij, voel ik me hier gezien?
  • Ieder teamlid heeft een eigen plek in het team, met bijbehorende taken en functie. Voel ik me hier op mijn plek? Word ik ook gefaciliteerd in het innemen van die plek?
  • Klopt de balans tussen geven en nemen? Kan ik bijdragen aan het doel van het team en krijg ik daarvoor terug wat mij toekomt?

Inzicht in verborgen teamdynamieken

Naast deze onderlinge gezonde verhoudingen is het belangrijk om tevens aandacht te geven aan de binding, plek (ordening) en balans van het team binnen de organisatie. Worden wij, als team, echt gezien? Kunnen we optimaal (vanuit onze plek) bijdragen aan de doelen van de organisatie?

Een teamopstelling maakt duidelijk welke belemmerende dynamieken de samenwerking binnen het team, of de plek van het team binnen de organisatie verstoren. Wie is ‘systemisch’ de eigenaar van vastgelopen processen in teams? Soms vinden we verstoringen van het evenwicht binnen het team zelf en soms maakt een belemmering van een team deel uit van een grotere dynamiek in de organisatie.

Systemisch teamcoaching (als vervolg)

Naast of vanuit een teamopstelling, die de bron van het belemmerende patroon blootlegt, kunnen we door middel van teamcoaching herstelwerk verrichten in de onderstroom. Diverse systemisch coachvormen laten het team aan de ‘helende’ beweging werken, met als doel om de relatie tussen teamleden onderling of de relatie tussen team en andere geledingen binnen de organisatie te verbeteren.

  • Kunnen we naar elkaar uitreiken?
  • Kunnen we (van) elkaar aannemen?
  • Kunnen we dragen wat van ons is?
  • Kunnen we leunen bij het grotere geheel van de organisatie?

Wanneer de binding, ordening en balans (de 3 systemische natuurwetten) weer naar gezonde verhoudingen is teruggebracht kan het team weer aan zijn doel werken.

In het systemisch teamcoach programma combineren we systemische wetmatigheden met NLP elementen. Dat geeft een zeer effectieve combinatie van het versterken van de ongrijpbare dynamieken en hanteerbare teamcommunicatie en samenwerking tools.

Voor meer informatie

We komen graag naar u toe om uw vraag te verkennen en een aanbod te overhandigen. Neem contact op met Vidarte voor een kennismakingsgesprek.

Andere in company trainingen

Coachend leiderschap

Systemisch leiderschap