Team coaching

Team

Team potentieel benutten

Organisaties werken met teams omdat ze verwachten dat mensen in teamverband betere prestaties leveren dan alleen. Het totaal is meer dan de som der delen.

Hoe mensen in staat zijn samen te werken met al hun verschillende belangen, kwaliteiten, rollen en overtuigingen is een boeiend en complex proces. Vaststaat dat er in ieder geval een gezamenlijke doelstelling moet zijn, en dat de teamleden elkaar nodig hebben om die doelstelling te realiseren. Die gezamenlijkheid is het kader waarbinnen teamleden werken. Een goed team heeft ook plezier in de samenwerking.

Om dit te kunnen realiseren is het nodig dat het team (onderlinge) belemmeringen en weerstanden opheft en dat teamleden elkaar bekrachtigen, met plezier samenwerken en van elkaar leren. Hierdoor kunnen teamleden hun potentieel waarmaken, ter verrijking van het team. Of het dat teamontwikkeling, teambuilding of teamcoaching heet, heet gaat erom dat het team haar potentieel benut.

 Programma teamcoaching

Ons programma richt zich op een optimale samenwerking tussen teamleden op drie niveaus:

  • Het inhoudscontract (de inhoud van ons werk, ons vak) en het relatiecontract (onze wijze van samenwerking, ons onderlinge contact) beïnvloeden elkaar wederzijds. Het relatiecontract staat centraal in deze training. Hoe brengen we onze professionele onderlinge relatie op het niveau van gezonde verhoudingen waardoor teamleden optimaal kunnen samenwerken? Hoe vergroten we het gevoel van veiligheid, het onderlinge vertrouwen en de verbinding waardoor teamleden hun verantwoordelijkheden nemen?
  • Alles dat aandacht krijgt groeit! Hoe optimaliseren we onze samenwerking en communicatie? Wat zijn onze overeenkomstige waarden? Hoe werken we samen aan heldere doelen? Hoe geven we elkaar feedback en hoe doorbreken we belemmerende patronen? Hoe zijn we een hulpbron voor elkaar en komt het team in een groeiproces?
  • Waar voelen we ons als team verantwoordelijk voor en hoe geven we invulling aan het team-eigenaarschap? Hoe worden we een topteam, geven we inhoud en sturing aan teamprocessen? Hoe houden we het team in een optimale stemming en zijn teamleden een coach voor elkaar?

 

Korte teamboost

Elk gedrag is context afhankelijk. Vidarte biedt naast teamcoaching, gebaseerd op de eerder genoemde pijlers ook een teambuilding programma, buiten de context van het werk. In een één- of meerdaags programma gaan teams een zaal of de natuur in en werken in een (buiten-)programma samen aan een (nader te bepalen) samenwerkingsdoel en de onderlinge communicatie. Teamleden leren elkaar kennen in een andere, uitdagende, inspirerende omgeving en gaan samen opdrachten uitvoeren. Het team en tevens de individuele teamleden nemen feedback mee naar hun praktijk en gebruiken dat als hun feedforward. De successen en patronen die daar ontstaan vormen een hulpbron voor de samenwerking binnen het team.

Voor meer informatie

We komen graag naar u toe om uw vraag te verkennen en een aanbod te overhandigen. Neem contact op met Vidarte voor een kennismakingsgesprek.

Andere in company trainingen

Coachend leiderschap

Systemisch leiderschap

Team opstelling &

Systemisch teamcoaching

Vidarte team opstelling