Persoonlijke coaching

Persoon

Coachkamer van de Vidarte

Vidarte biedt naast trainingen ook personal coaching voor indviduen. De redenen om met een coachtraject te starten kunnen zeer uiteenlopend zijn. Vragen kunnen persoonlijk van aard zijn, danwel werk gerelateerd.

In de Coachkamer van Vidarte is er tijd is om van coachee tot coach in gesprek te gaan over dingen die ertoe doen. Hier staat jouw verhaal centraal, wordt er meegedacht en gezocht naar talenten, kwaliteiten en hulpbronnen die je dichter bij je gewenste situatie brengen.
Dit is een plek waar inzichten aan het licht komen. Hier is ruimte voor je vragen, je doelen en kun je (opnieuw) in contact komen met je kracht en/of inspiratie

Maatwerk coachtraject

Uiteraard maakt Vidarte met de coachee en/of de opdrachtgever een coachtraject op maat. Deze coaching heeft betrekking op persoonlijke situatie van de coachee. Dit kunnen levensvragen dan wel werk gerelateerde vragen zijn. Het initiatief van een coachtraject kan komen vanuit de coachee, of vanuit de werkgever of een opdrachtgever.

Wanneer er sprake is van een persoonlijke coachvraag dan zal er een coachcontract tussen coach en coachee opgemaakt worden: doel, kader en werkwijze.

Wanneer een coachtraject door de werkgever of een opdrachtgever wordt geïnitieerd dan  gaat de coach van Vidarte samen met de coachee en de werkgever (of opdrachtgever) een coachcontract opstellen.

Inhoud coachtraject

In een maatwerk coachtraject worden de volgende onderdelen opgenomen:

  1. Het kader van de coaching (het belang en de verwachtingen van de werkgever, de behoefte van de coachee en de afstemming tussen de coach en de werkgever).
  2. Het doel van de coaching wordt vastgesteld tussen coachee, werkgever en coach.
  3. De intensiteit en omvang van de coaching (hoe vaak, in welke frequentie).
  4. Mate en wijze van terugkoppeling naar de werkgever (binnen de kaders van inhoudelijke geheimhouding en discretie).

Voor meer informatie

We komen graag naar u toe om uw vraag te verkennen en een aanbod te overhandigen. Neem contact op met Vidarte voor een kennismakingsgesprek.

Andere in company trainingen