Organisatie ontwikkeling

Organisatie

Mensen- processen – producten

Uw organisatie bestaat uit een geheel van mensen, processen en producten. Uw mensen, de medewerkers ontwikkelen processen en die werkprocessen leveren producten of diensten op, die tot het gewenste resultaat leiden. Die keten mens-proces-product kunnen we langs de route van de inhoud bekijken (technieken, vakkennis, apparatuur) of langs de menskant benaderen (communicatie, werkrelaties, waarden, samenwerking).

Vidarte is expert in die mens-proces-product keten aan de menskant van de organisatie. De afname van kwaliteit van (de waardering voor) uw producten is merkbaar aan de resultaten op de werkvloer of bij de beleving van de klant.  De oorzaak hiervan ligt veelal ‘verborgen’. In het mens & proces deel. Voor veel organisaties is dit een ongrijpbaar gegeven. Dit is exact de expertise van Vidarte.

 

Door een systemische bril bekeken

We kunnen door verschillende brillen naar organisatie vraagstukken kijken. Systemisch werk beschouwd een organisatie als een levend mechanisme met eigen dynamieken en wetmatigheden. Deze fenomenologische werkwijze brengt verborgen patronen in beeld, die wellicht al in het verleden ontstaan zijn. Elke organisatie heeft een bestemming, een missie. We kunnen de inrichting en uitvoering van de organisatie, met producten, processen, medewerkers, klanten en producten als de bovenstroom beschouwen. Systemisch werk kijkt met name naar de veelal onzichtbare onderstroom. Wat zijn de dynamieken die onze verbinding, ordening (tussen mensen en processen) en balans verstoren? Welke patronen zijn in de organisatie geslopen, die deze verbinding, ordening en balans belemmeren en daarmee de bestemming beïnvloeden? Organisaties zijn zich vaak niet bewust van (verborgen) trauma’s, die er vaak ongemerkt ingeslopen zijn.

Plan op maat

Vidarte ontwikkelt samen met u een plan op maat, afgestemd op die elementen die in de beleving van medewerkers en tevens ook gericht op de harde resultaten het verschil gaan maken. We maken daarbij gebruik van diverse ‘tools’ die uitwijzen waar verbetering te behalen valt. Een organisatieopstelling maakt verborgen dynamieken zichtbaar, brengt patronen aan het licht en geeft ons de mogelijkheid om zogenaamde ‘verstrikkingen’ te herstellen. Naast een losse opstelling kan Vidarte ook een (systemisch) coachprogramma aanbieden om vanuit opstellingen met de organisatie samen aan dynamieken te werken. We houden samen met u de bestemming tegen het licht en werken aan gezonde verhoudingen door de balans te herstellen, een juiste ordening aan te brengen en verbindingen te versterken. Een systemisch coach programma wordt op maat ontwikkeld en gericht op de communicatie, leiderschap, teamprocessen, processen en producten.

Voor meer informatie

We komen graag naar u toe om uw vraag te verkennen en een aanbod te overhandigen. Neem contact op met Vidarte voor een kennismakingsgesprek.

Andere in company trainingen