Opstelling op maat

Persoon

Opstelling op maat

 Vidarte biedt familie- en/of organisatieopstellingen op maat aan. In een besloten setting, waarin we gebruik maken van representanten, wordt een persoonlijke vraag (een levensvraag of een organisatievraag) opgesteld. Een familie- of organisatieopstelling is een methode waarin we naar de systemische laag (de verborgen dynamieken) van een vraag kijken. In de meeste gevallen benoemt de coachee het doel of de vraag en kiest de coach een werkvorm (een opstelling). Vidarte benadert representanten voor de opstelling en de coachee kan zelf representanten (stand-ins), zoals collega’s of familieleden banaderen om deel te nemen aan de opstelling.

Op zoek naar een antwoord

Ben je op zoek naar een antwoord rondom een thema, dat misschien al een tijd op je werk of in je leven speelt? Wil je een  (hinderlijke) patroonherhaling doorbreken? Tijdens een Familie- of organisatieopstelling op maat krijg je inzicht in waarom de dingen in jouw leven zijn zoals ze zijn. Waarom jij bent zoals je bent, en waarom je de dingen op een bepaalde manier hebt aangepakt of waarom die dingen op deze manier verlopen. Een opstelling geeft inzicht in het systeem waar jij onderdeel van bent en over de plek die jij in dat systeem inneemt. Een opstelling legt, zoals dat heet, verborgen dynamieken bloot, het geeft inzicht en toont je hoe je uit die ‘verstrikking’ kunt raken. Een Familieopstelling kan je dit geven en nog zoveel meer.

Onze werkwijze

Een opstelling op maat kent een volgende werkwijze:

  1. Voorgesprek: Coach en coachee kiezen samen, na overleg, de werkvorm (soort opstellling). De coachee brengt de vraag in en de coach verkent de systemische dynamieken achter de vraag.
  2. Opstelling: De coach (en eventueel ook de coachee) verzamelt een groep representanten waarmee de opstelling wordt uitgevoerd.
  3. Nagesprek: coach en coachee hebben nog een coachgesprek waarin de opstelling nabesproken en (eventueel) opgevolgd wordt door verdere coaching.

Voor meer informatie

We komen graag naar u toe om uw vraag te verkennen en een aanbod te overhandigen. Neem contact op met Vidarte voor een kennismakingsgesprek.

Andere in company trainingen