In company

Persoon

Professionele communicatie

In veel organisaties wordt gesproken over het verbeteren van de communicatie. Het moet ‘professioneler’ zijn. Wat bedoelen we daarmee? Een betere samenwerking? Een goede onderlinge afstemming? Begrip en aandacht voor elkaar? Duidelijke afspraken maken en die ook nakomen?

Effectief en efficiënt werken? Professionele communicatie is een containerbegrip dat eerst nauwkeurig dient te worden gedefinieerd binnen de context van uw organisatie. Vidarte biedt uw organisatie een programma op maat, afhankelijk van de gewenste en noodzakelijke communicatielijnen binnen uw organisatie.

De onderlinge communicatie is te allen tijde een afspiegeling van de samenwerking en sfeer binnen een organisatie of afdeling. Communicatie is ‘altijd’ aanwezig. Je kunt niet niet communiceren. Communicatie gaat nog wel eens gepaard met misverstanden, irritaties en tijdverlies. Mensen kunnen moeite hebben met het zuiver houden van de communicatie. Vaak spelen emoties er doorheen en deze ‘vervuilen’ de communicatie. Hoe houden we de communicatie zuiver? De kwaliteit van de interne communicatie bepaalt de kwaliteit van de performance naar buiten toe (klanten, leveranciers). Dit geeft het belang aan van een professionele vorm van communicatie. 

Programma op Maat

Een training in Professionele Communicatie is gericht op de persoonlijke groei van de deelnemers en tevens afgestemd op het verhogen van professionaliteit binnen de organisatie. Elementen kunnen bestaan uit:

  • Optimaal contact maken met collega’s en klanten
  • De werking van perceptie en projectie
  • Het uitstralen van de organisatie waarden en missie
  • Hanteren van doelen, kaders en heldere afspraken
  • De bovenstroom en onderstroom van onze communicatie
  • Het ontwikkelende van een professionele houding
  • Het verbinden van mijn interne en externe communicatie
  • Communiceren vanuit mijn rol, taak en plek in de organisatie of het team
  • Hoe mijn overtuigingen en emoties mijn communicatie en gedrag sturen
  • Inzicht in de achtergrond van mijn gedrag en wijze van communiceren

Ons aanbod

We komen graag naar u toe om uw vraag te verkennen en een aanbod te overhandigen. Neem contact op met Vidarte voor een kennismakingsgesprek.