In company

Organisatie

Organisatie systemisch bekeken

We kunnen door verschillende brillen naar organisatie vraagstukken kijken. Systemisch werk beschouwd een organisatie als een levend mechanisme met eigen dynamieken en wetmatigheden. Deze fenomenologische werkwijze brengt verborgen patronen in beeld, die wellicht al in het verleden ontstaan kunnen zijn. Elke organisatie heeft een bestemming, een missie.

We kunnen de inrichting en uitvoering van de organisatie, met producten, processen, medewerkers, klanten en producten als de bovenstroom beschouwen.

Systemisch werk kijkt met name naar de veelal onzichtbare onderstroom. Wat zijn de dynamieken die onze verbinding, ordening (tussen mensen en processen) en balans verstoren? Welke patronen zijn in de organisatie geslopen, die deze verbinding, ordening en balans belemmeren en daarmee de bestemming beïnvloeden? Organisaties zijn zich vaak niet bewust van (verborgen) trauma’s, die er vaak ongemerkt ingeslopen zijn.

Organisatie opstelling

Een organisatieopstelling maakt verborgen dynamieken zichtbaar, brengt patronen aan het licht en geeft ons de mogelijkheid om zogenaamde ‘verstrikkingen’ te herstellen. In een opstelling werken we (veelal) met representanten (stand-ins), die de belangrijke personen en elementen (bijv de leidinggevende, directeur, medewerkers, product of dienst, de klant, etc.) behorende bij het vraagstuk vertegenwoordigen. Het liefst werken we in een opstelling werken met ‘representanten van buiten’, personen die niet verbonden zijn aan de organisatie en/of vraag. Het is in bepaalde situaties mogelijk om medewerkers van de organisatie in te zetten als representant van bijv. een afdeling, persoon of product. U kunt bij ons een losse opstelling aanvragen, dat kan bij Vidarte plaatsvinden, met representanten of in de organisatie, al of niet met medewerkers van de organisatie. Een opstelling kent altijd een voorgesprek en een adviesgesprek achteraf.

Systemisch Coachen

Naast een losse opstelling kan Vidarte ook een systemisch coachprogramma aanbieden om vanuit de opstelling met de organisatie samen de verstrikkingen te helen. We houden samen met u de bestemming tegen het licht en werken aan gezonde verhoudingen door de balans te herstellen, een juiste ordening aan te brengen en verbindingen te versterken. Een systemisch coach programma wordt op maat ontwikkeld en gericht op de communicatie, leiderschap, teamprocessen, processen en producten.

Belangrijke systemische vragen zijn:

  • Waar is dit verschijnsel (dit probleem) een oplossing voor?
  • Welke patronen worden door dit probleem helder gemaakt?
  • Wat is er niet ingesloten (dus buiten gesloten) dat wel bij de organisatie hoort?
  • Wat mag nog heel gemaakt worden, wat ligt nog onafgemaakt, niet geïntegreerd op ons te wachten. Wat is er nog niet geheeld en hebben we aan te kijken?

Ons aanbod

We komen graag naar u toe om uw vraag te verkennen en een aanbod te overhandigen. Neem contact op met Vidarte voor een kennismakingsgesprek.