Workshop FamilieOpstellingen - De Opstelling

Workshop FamilieOpstellingen

De oorsprong van Systemisch werken treffen we aan binnen Familiesystemen. In ons gezin van herkomst leren we volledig onbewust op onze eigen wijze onze plek in te nemen. Mensen leven, leren en ontwikkelen zich dus in verbanden: we maken allemaal deel uit van gezin- en familieverbanden. Elk van deze verbanden kent dus een eigen (systeem)dynamiek met eigenzinnige wetmatigheden en ordeningen die niet door een enkel individu worden aangestuurd. In de workshop familieOpstellingen leer je hoe we we deze verbanden en ordeningen dus kunnen gaan bekijken.

Problemen die worden veroorzaakt in het systeem (bijvoorbeeld het gezin van herkomst), moeten ook worden opgelost in dat zelfde systeem. Familieopstellingen maken verborgen dynamieken zichtbaar. Ieder heeft een eigen plek in het systeem volgens een bepaalde ordening. Het herkennen van deze ordening en de (dis- )balans tussen geven en nemen die daaruit voortkomt, geeft hierbij ruimte en heling.

Wat kun je verwachten?

In de workshop FamilieOpstellingen, welke het eerste deel is van de volledige opleiding FamilieOpsteller, ervaar je de bijzondere werking van systemisch werken, voel je de verlichting die eruit ontstaat en leer je zelf de principes van systemisch werk (familieopstellingen) toe te passen.

Hierin ervaar je de methodiek Familieopstellingen. We gaan jouw systeem opstellen en daarmee maken we de verborgen dynamieken dus zichtbaar. Je leert dan de systemische werkwoorden. Je leert door een systemische bril naar je eigen verleden en heden te kijken, want dit deel geeft je inzicht over jouw eigen systemische bedding. Dat is dus een boeiend en vooral helend proces. Want hier staat vooral jouw persoonlijke groei en ontwikkeling centraal.

opleiding FamilieOpstellingen Opsteller Systemisch Werk Individuele opstellingen

Prijs van de workshop FamilieOpstellingen

De kosten voor deze workshop bedraagt € 595,-, dit is inclusief;
Opleidingsmateriaal , Koffie/thee
Deze workshop is vrijgesteld van BTW.

Hou de AGENDA in de gaten voor de data

X