Familie- en Organisatieopstellingen

Familieopstellingen organisatieopstellingen

Systemisch Werk: Familie- en Organisatieopstellingen

Systemisch werk, ontwikkeld door Bert Hellinger is een methodiek die de verborgen dynamieken binnen systemen blootlegt. De oorsprong van Systemisch werken treffen we aan binnen Familiesystemen. In ons gezin van herkomst leren we, volledig onbewust,  op onze eigen wijze binnen het gezin onze plek in te nemen. Mensen leven, leren en ontwikkelen zich in verbanden: we maken allemaal deel uit van gezin- en familieverbanden. Mensen maken ook deel uit van organisatiesystemen (school, club, bedrijven, teams etc). Een organisatieopstelling is een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de verborgen dynamieken van een organisatiesysteem

10-daagse opleiding Familieopstellingen

De opleiding Familieopstellingen leert je de verbanden en dynamieken te ontdekken binnen familiesystemen. Het maakt duidelijk welke impact onze herkomst op ons heeft. Elk systeem heeft (verborgen) dynamieken, met eigenzinnige wetmatigheden en ordeningen die niet door een enkel individu worden aangestuurd. Een familieopstelling maakt deze verborgen dynamieken zichtbaar. Ieder heeft een eigen plek in het systeem volgens een bepaalde ordening. Het herkennen van deze ordening en de balans tussen geven en nemen, die daaruit voortkomt, geeft ruimte en heling. Een opstelling laat zien wat er in de onderstroom in een systeem (bijv. gezin) speelt, hoe de verhoudingen tussen verschillende personen zijn. In deze opleiding leer je zelf opstellingen te begeleiden, het ambacht van het opstellen. Je leert jouw eigen bewegingen en patronen kennen, kunt werken met de systemische dynamieken. Je oefent met de ordeningsprincipes van een opstelling, je leert te vertrouwen op het wetende veld en kunt werken met het lege midden. Je leert te werken met de systemische werkwoorden. De opleiding geeft je enerzijds inzicht over jouw eigen systemische bedding en je leert door een systemische bril naar je eigen verleden en heden te kijken. De 3 daagse introductie Systemisch Werk maakt deel uit van deze opleiding.

10-daagse opleiding Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling maakt duidelijk hoe de verhoudingen tussen bedrijven, afdelingen,  producten, klanten en visies zijn. Vaak wordt het potentieel in een bedrijf niet voldoende benut doordat er verstoringen zijn die de energie blokkeren. Een opstelling is een bijzondere en inspirerende ervaring. Teams hebben hun eigen dynamieken. Een teamopstelling brengt verstorende dynamieken aan het licht. In deze opleiding Organisatieopstellingen leer je zelf opstellingen te begeleiden, het ambacht van het opstellen.. Je wordt een organisatieopsteller. Je leert jouw eigen bewegingen en patronen kennen, kunt werken met de systemische dynamieken.. Je oefent met de ordeningsprincipes van een opstelling, je leert te vertrouwen op het wetende veld en kunt werken met het lege midden. Je leert te werken met de systemische werkwoorden. De opleiding geeft je inzicht over de verborgen dynamieken binnen teams en organisaties. Ook ontdek je hoe jouw eigen gezin van herkomst van invloed is in de wijze hoe jij jouw plek inneemt in je werk.

Familie- en Organisatieopstellingen De opleiding Familie- & Organisatieopstellingen

De 16 daagse opleiding Familieopstellingen en Organisatieopstellingen in één.

Deze 16-daagse integrale opleiding Familie- en Organisatieopstellingen is opgebouwd uit 3 afzonderlijke onderdelen; de workshop Introductie Systemisch Werk, de opleiding Familieopstellingen en de opleiding Organisatieopstellingen

Deze opleiding maakt je bewust van jouw eigen systemische dynamieken en leert je als professional (coach, manager, trainer) te werken met het fenomeen opstellingen in brede zin.

Er bestaat een groot verschil tussen familie- en organisatiesystemen. Uiteraard kennen ze dezelfde ‘fenomenologische’ principes; binding, ordening en balans. Organisaties zijn natuurlijk anders dan families. We kunnen een organisatie verlaten en elders gaan werken, maar we zullen altijd kind blijven van onze ouders. Onze familie kunnen we wel verlaten, maar we kunnen onze bloedverwanten nooit ‘ontlopen’. Binnen families geven we veelal het leven aan elkaar door en organisaties houden de samenleving bij elkaar. De meerwaarde van deze opleiding is tweeledig: het leert je de verbanden te zien tussen persoonlijke patronen (uit het familiesysteem) en dynamieken binnen de organisatie. Tevens leer je het fenomeen opstellingen te hanteren naast je werk als trainer, coach of manager.

3-daagse workshop Introductie Systemisch Werk

Je maak kennis met de bijzondere wereld van Systemisch Werk. We behandelen in deze workshop de meest essentiële en belangrijkste systemische principes. Je krijgt inzicht in jouw eigen systemische bedding en je leert door een systemische bril naar je eigen verleden en heden te kijken. Dat is een boeiend en vooral helend proces. Natuurlijk gaan we je systeem van herkomst opstellen en daarmee maken we verborgen dynamieken zichtbaar. Ook leer je de belangrijkste systemische werkwoorden, principes die de kwaliteit van relaties bepalen. Na deze driedaagse heb je de optie verder te gaan met Familieopstellingen, of met Oganisatieopstellingen, of beide delen naast elkaar te volgen in de 16 daagse opleiding.

X