Vidarte Business School

De Vidarte Business School (VBS) is het initiatief van Rolf van Haren en Peter Dalmeijer. Het doel van de Business School is het op niveaus integraal aanbieden van organisatieontwikkeling voor bedrijven en persoonlijke groei (mensontwikkeling) voor hun medewerkers.

Word een organisatie van de toekomst.
VBS gelooft dat de organisatie van de toekomst voor medewerkers een voedende omgeving biedt die bijdraagt aan expertiseontwikkeling en ontwikkeling op mensniveau.

De rol die een professional neemt in de context van zijn/haar eigen ambities zal groter zijn en de waarde die een organisatie/brand daarin speelt steeds meer faciliterend.

Een voedende werkomgeving is een inspirerende werkomgeving:

  • waar ruimte is om met creativiteit en innovatie aan de slag te gaan.
  • waarbij professionals het eigenaarschap kunnen nemen van hun eigen traject.

Wat leer je?

De Vidarte Business school biedt een totaalpakket van trainingen, coaching, productinnovatie, teamontwikkeling, Organisatieopstellingen, Lean management en Lean start-up.

Hierbij is de medewerker in staat om een verbinding tussen zijn eigen persoonlijke groei en zijn vak-kwaliteiten aan te brengen.

De medewerker doet datgene waardoor hij de missie van het bedrijf optimaal uitdraagt en aan de andere kant ook volledige matcht met het uitdragen en realiseren van zijn eigen missie.

De organisatie van de toekomst kent een waardensysteem dat aansluiten bij de waarden van de professionals die in de organisatie actief zijn. Leiderschap verandert van een topdown benadering naar een faciliterende wijze van leiderschap.

Daarnaast leidt de organisatie van de toekomst tot het veranderen en transformeren van hiërarchische organisaties naar plattere, korter aangestuurde, zelfsturende organisaties waar purpose gedrevenheid centraal staat zowel voor de organisatie als voor de professional.

Voor wie is de Vidarte Business School bedoeld?

VBS biedt training, coaching ,onderwijs en begeleiding voor bedrijven, ondernemers en shareholders die én een balans zoeken in de ontwikkeling van hun organisatie én verlangen naar innovatie van hun producten. Daarnaast willen ze ”het betekenis vol voelen’’ door persoonlijke groei van de medewerkers.

VBS brengt het en brengt het samen; een vernieuwingsstrategie van uw bedrijf, innovatie van uw producten én groei van uw professionals!

Producten

VBS draagt haar missie uit middels door middel van de volgende producten:

  • Losse masterclasses over organisatie of persoonlijke ontwikkeling
  • Proeverij/strippenkaart/sushi model NLP, systemisch werk en TA elementen
  • Professional tracks: gericht op specifieke doelgroepen: innovators, HR, IT, Zorg professionals
  • Vakgerichte cursussen; integratie tussen vakwerk en mensenwerk.
  • Canvas coaching volgens de lean start-up methodiek langs drie wegen: groeiprocessen mens (menslevel), organisatieontwikkeling, teamdynamica, Moonshottrajecten, product development. 

Dat doen we aan de hand van coachsessies, organisatieopstellingen, canvas-oplossingen en interactieve oplossing. Daarnaast doen we dit ook vanuit bedrijfsontwikkelingsperspectief op site: Van Start Up via Scale Up naar Grow Up.

Wil je meer info over onze producten?

Neem dan contact met ons op middels onderstaand formulier of bel ons: 073 – 644 0936.

Meer info Vidarte Business School
reCAPTCHA