Familieopsteller

opleiding FamilieOpsteller Opsteller Systemisch Werk

FamilieOpsteller

De oorsprong van Systemisch werken treffen we aan binnen Familiesystemen. In ons gezin van herkomst leren we, volledig onbewust,  op onze eigen wijze onze plek in te nemen. Mensen leven, leren en ontwikkelen zich in verbanden: we maken allemaal deel uit van gezin- en familieverbanden. Elk van deze verbanden kent een eigen dynamiek, een systeemdynamiek, met eigenzinnige wetmatigheden en ordeningen die niet door een enkel individu worden aangestuurd. Problemen die worden veroorzaakt in het systeem (bijvoorbeeld het gezin van herkomst), moeten ook worden opgelost in dat systeem. Een opstelling maakt verborgen dynamieken zichtbaar. Ieder heeft een eigen plek in het systeem volgens een bepaalde ordening. Het herkennen van deze ordening en de (dis-)balans tussen geven en nemen, die daaruit voortkomt, geeft ruimte en heling. Daarover gaat FamilieOpsteller.

In deze opleiding ervaar je de bijzondere werking van systemisch werken, voel je de verlichting die eruit ontstaat en  leer je zelf de principes van systemisch werk toe te passen.

De opleiding FamilieOpsteller bestaat daarom uit:

 • Kennismaking met achtergronden en grondbeginselen van systemisch werk.
 • Leren omgaan met levensthema’s die tijdens opstellingen naar voren kunnen komen.
 • Verdieping in ordeverstoringen van de dynamiek, de achtergronden er van en oplossingen.
 • Leren bepalen op welk niveau een probleem zich afspeelt.
 • Herkennen en duiden van verborgen boodschappen en systemische dynamieken in de menselijke taal en beweging.
 • Het begeleiden van een opstellingen, een opsteller worden.
 • Ervaren toepassen van de systemische methodieken.
 • Systemische werkwoorden ervaren en toepassen.
 • Het wetende veld, het lege midden en ordeningsprincipes hanteren als opsteller.
 • Ontdekken van jouw eigen bewegingen (overdracht-tegenoverdracht).

FamilieOpsteller bestaat uit twee delen van respectievelijk 4 en 6 dagen.

Deel 1: DE OPSTELLING

In dit eerste deel van FamilieOpsteller ervaar je de methodiek Familieopstellingen. We gaan jouw systeem opstellen en daarmee maken we de verborgen dynamieken zichtbaar. Dit deel geeft je inzicht over jouw eigen systemische bedding en je leert door een systemische bril naar je eigen verleden en heden te kijken. Dat is een boeiend en vooral helend proces. Je leert de systemische werkwoorden. Hier staat vooral jouw persoonlijke groei en ontwikkeling centraal.

 1. Inleiding Systemisch werken: wat is Systemisch werk, de geschiedenis en een introductie van Bert Hellinger
 2. De Grondbeginselen van Systemisch werk (Binding, Ordening/Plek en Balans).
 3. De systemische werkwoorden: Uitreiken, aannemen, dragen, leunen en buigen
 4. Mijn Genogram & Systemische dynamieken
 5. Mijn systemische bedding: hoe ervaar ik de grondbeginselen, systemische werkwoorden en dynamieken in mijn leven?
 6. Mijn opstelling: we gaan veel opstellen en gebruiken de theorie in dienst van de praktijk.

Deel 2: DE OPSTELLER

Het tweede deel van FamilieOpsteller gaat in op het ambacht van de opsteller: zelf opstellingen begeleiden, jouw eigen bewegingen en patronen leren kennen, werken met de systemische dynamieken, bewust van overdracht en tegenoverdracht, vertrouwen op het wetende veld en werken met het lege midden en de systemische werkwoorden.

 1. De Systemische bril: een fenomenologische grondhouding, het werken in het wetende veld en het lege midden.
 2. Coachen versus opstellen. Van Fair Witness naar  (systemische) intuïtie: van kennisleer tot intuïtief weten. Het ‘niet-weten’ als grondhouding.
 3. Individuele opstellingen: werken met genogram, opstellen binnen coaching, werken met tafelopstellingen.
 4. De fasen van een structuur opstelling: inhouds- en relatiecontract.
 5. Levensthema’s binnen opstellingen: individueel en collectief geweten, het lot, primaire, secundaire en systemische emoties.
 6. Mijn eigen systemische bewegingen: overdracht en tegenoverdracht, mijn ‘plek’ als opsteller en mij blinde vlekken.
 7. Opstellen in de praktijk.

LOS TE VOLGEN:

Beide delen zijn natuurlijk ook los te volgen. Wil je enkel een paar dagen aan jezelf werken met systemisch werk dan is het  vier dagen durende Deel 1 (De Opstelling). Ben je al in een andere vorm in systemisch werk getraind (Systemisch Coachen, TeamWerk, of een training elders) en wil je er zelf mee gaan werken en met vertrouwen opstellingen kunnen leiden, dan is het zes dagen durende Deel 2 (De Opsteller) interessant voor je. Je leert daar een nog betere opsteller te worden en gaat de ‘systemische wetten’ zelf leren hanteren.

De volledige opleiding bedraagt € 1495 en is vrij van BTW. De afzonderlijke delen zijn te volgen voor € 595,- voor Deel 1, en € 900,- voor Deel 2.

De trainers van FamilieOpsteller, Yvonne Stams en Peter Dalmeijer, hebben de opleiding samen ontwikkeld. Yvonne is een opsteller pur sang, een expert in systemisch werk en lichaamswerk. Peter is NLP Master Trainer, inspirerend trainer, ervaren opsteller en teamcoach.

X