NLP Technician plus

Praktische info

Doel NLP Technician

 • Kennismaken met de principes en methodologie van NLP en Systemisch werk.
 • Toepassen van NLP Practitioner technieken (combinatie van NLP bouwstenen).
 • Verwerven van competentie binnen communicatieprocessen.
 • Kennis van begrippen NLP en Systemisch werk en deze herkennen in de praktijk.
 • Zicht hebben op de eigen systemische achtergrond.

Een opleidingsblend: NLP Practitioner en Systemisch werk ineen!

Een unieke opleiding die volledig recht doet aan La Vida en El Arte. Levenskunst is de hoogste vorm van kunst en in deze Practitioner-opleiding sta jij als deelnemer centraal. Jouw persoonlijke groei en professionele ontwikkeling gaan hierin hand in hand. NLP Technician geeft je een reeks excellente communicatie skills en Systemisch Werk geeft je inzicht in de oorsprong van anderen en jezelf : je wortels en je wezen! Beide methodieken zijn volledig geïntegreerd en staan in dienst van jou, dat maakt de opleiding vernieuwend en uniek.

Je leert een coach te zijn voor jezelf en anderen

NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren, leert je effectieve tools over de ‘vorm’ van de inter-menselijke en intra-menselijke communicatie. Drie centrale vragen:

 • Hoe doe ik dat zelf (spiegel)?
 • Hoe kan ik daarin groeien?
 • Hoe kan ik anderen daarin coachen?

Systemisch werk, geeft je inzicht in achterliggende dynamieken: waarom doen we wat we doen? Ook hier drie vragen:

 • Wat leer ik over mijn systemische achtergrond en groei?
 • Hoe kan ik kijken door een systemische bril?
 • Hoe kan ik zelf systemische principes hanteren?

Vidarte biedt al ruim 20 jaar opleidingen in NLP en heeft dit later uitgebreid met Systemisch Werk. Beide methodieken groeiden steeds meer naar elkaar toe. De drive om voortdurend te vernieuwen en ontwikkelen heeft geleid tot deze logische vervolgstap; Een volledige integratie van Systemisch Werk binnen de opleiding NLP Practitioner. Je leert een coach te zijn voor jezelf en anderen, met alle NLP-tools die daar bij horen. Tevens ervaar de bijzondere werking van opstellingen en leer je door een systemische bril te kijken.

Inhoud NLP Technician

 • Vooronderstellingen en basisprincipes van NLP
 • Grondbeginselen van systemisch werk
 • Een coachmodel en het wetende veld
 • Zintuiglijke waarneming & rapport (contact maken)
 • Systemische werkwoorden versus submodaliteiten
 • Doelen, kaders en strategieën: persoonlijk leiderschap
 • Integraal werken: Systemisch waarnemen en ‘spelen’ met NLP
 • Toepassen van NLP interventies en systemische vormen binnen het eigen werkveld/beroep

Niveau

Deze NLP Technician plus opleiding van Vidarte heeft een HBO opleidingsniveau en is toelaatbaar voor cursisten met een MBO, HBO of WO vooropleiding. Kandidaten die geen MBO-vooropleiding, of HBO denkniveau hebben, kunnen echter na een individuele mondelinge intake alsnog toegelaten worden tot de opleiding.

Lengte opleiding en studiebelasting

De opleiding bestaat uit 20 dagdelen van 3 uur. Naast de opleidingsdagen bestaat de tijdsinvestering uit een reeks oefenavonden/-dagen, gemiddeld 5 dagdelen. Tenslotte studie van literatuur uit de manual, gemiddeld 10 uur.

Aanwezigheidscriteria en examen NLP Technician

Het is in beginsel niet mogelijk om gemiste dagdelen op een ander moment in te halen. Het groepsproces van de opleiding speelt daarin mede een rol.

De cursist dient minimaal 90% van de totale opleidingstijd aanwezig te zijn geweest. Dat betekent dat een cursist voor deze opleiding maximaal 2 dagdelen mag missen. Bij een afwezigheid van 3 tot 4 dagdelen, krijgt de cursist een aanvullende opdracht. Cursisten die meer dan 4 dagdelen gemist hebben, kunnen geen examen doen en ontvangen dan ook geen certificaat.

Vervolg

Aan het einde van de opleiding kan een deelnemer besluiten om door te gaan met de Practitioner opleiding. Indien dat niet het geval is, wordt de opleiding afgesloten met een schriftelijke kennistoets en een praktijkexamen. Het examen wordt eventueel bijgewoond door een externe waarnemer (lid examencommissie). De certificering wordt samen met de cursist in overleg gepland.

De kandidaat die voor het theoretische examen onder de 5.5 punten scoort, wordt in de gelegenheid gesteld de toets te herkansen. Datum wordt in onderling overleg vastgesteld. Het examen wordt eerst met de kandidaat doorgenomen. Scoort de kandidaat daarna wederom onder de 5.5, dan vervalt de verdere mogelijkheid tot herexamen.

Indien onvoldoende

Indien de kandidaat tijdens het examen niet voldoet aan de praktijktoets, wordt aan het eind van de examendag nogmaals in staat gesteld de praktijktoets uit te voeren.

Het examen wordt dan eerst met de kandidaat doorgenomen. Tevens krijgt de kandidaat advies over hoe de onderdelen die onvoldoende zijn, te verbeteren. Is deze praktijktoets weer onvoldoende, dan is er nog één gelegenheid om op een onderling af te spreken dag en tijdstip opnieuw de praktijktoets uit te voeren.

Kwalificatie/diploma

Bij afronding van deze opleiding ontvang je het Vidarte certificaat ‘NLP Technician’.

Prijs van de opleiding NLP Technician

De kosten voor deze opleiding bedragen € 1.500,-, dit is inclusief;

Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.

Trainers

Peter Dalmeijer en Gast trainers.

Tijden

De opleidingsdagen gaan van start om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. De uitzondering hierop is natuurlijk de vrijdagopleiding, want deze start om 10.00 en eindigt om 22.00 uur. Koffie en thee staat vanaf 09.30 uur voor je klaar.

Data

2017 Vrijdag opleiding

 • 17 februari
 • 24 Maart
 • 14 april
 • 19 mei
 • 2 juni
 • 16 juni
 • 7 juli Weekendopleiding 2017
 • 18 en 19 februari
 • 11 en 12 maart
 • 6 en 7 mei
 • 20 en 21 mei
 • 24 en 25 juni

Najaar 2017 Maandag – dinsdag opleiding

 • 2 en 3 oktober
 • 23 en 24 oktober
 • 13 en 14 november
 • 11 en 12 december
 • 22 en 23 januari 2018

2018 Vrijdag opleiding

 • 2 februari
 • 16 februari
 • 13 april
 • 11 mei
 • 25 mei
 • 15 juni
 • 6 juli

2018 Weekend opleiding

 • 3 en 4 maart
 • 24 en 25 maart
 • 14 en 15 april
 • 26 en 27 mei
 • 9 en 10 juni

X