Familie- en Organisatieopstellingen
Familieopstellingen organisatieopstellingen

Familie- en Organisatieopstellingen

Een integrale opleiding Systemisch werken voor professionals

De opleiding Familie- en Organisatieopstellingen geeft je inzicht in het Systemische fenomeen Opstellingen, zowel op familie- als organisatieniveau.

Familie systemen

Systemisch werken, ontwikkeld door Bert Hellinger is een methodiek die de verborgen dynamieken binnen systemen blootlegt. De oorsprong van Systemisch werken treffen we aan binnen Familiesystemen. In ons gezin van herkomst leren we, volledig onbewust,  op onze eigen wijze onze plek in te nemen. Mensen leven, leren en ontwikkelen zich in verbanden, want we maken allemaal deel uit van gezin- en familieverbanden. Elk van deze verbanden kent een eigen dynamiek, een systeemdynamiek, met eigenzinnige wetmatigheden en ordeningen die niet door een enkel individu worden aangestuurd. Problemen die worden veroorzaakt in het systeem (bijvoorbeeld het gezin van herkomst), moeten ook worden opgelost in dat systeem. Een opstelling maakt deze verborgen dynamieken zichtbaar. Ieder heeft een eigen plek in het systeem volgens een bepaalde ordening. Het herkennen van deze ordening en de (dis-)balans tussen geven en nemen, die daaruit voortkomt, geeft ruimte en heling.

Organisatie systemen

Mensen leven in systemen, naast ons gezins- en familiesysteem maken we ook deel uit van organisatiesystemen (school, club, bedrijven, teams etc). Een organisatieopstelling is een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de verborgen dynamieken van een organisatiesysteem. Een opstelling laat zien wat er in de onderstroom in een bedrijf speelt, hoe de verhoudingen tussen verschillende managementlagen zijn en bijvoorbeeld ook hoe de verhoudingen tussen bedrijven, producten, klanten en visies zijn. Vaak wordt het potentieel in een bedrijf niet voldoende benut doordat er verstoringen zijn die de energie blokkeren. Een opstelling is een bijzondere en inspirerende ervaring. Een aantal elementen die voor de vraag relevant zijn worden dan in de ruimte opgesteld. Dat kunnen dus personen, functies, leiders, besturen, klanten of opdrachtgever zijn.

Familie- en Organisatieopstellingen De opleiding Familie- & Organisatieopstellingen

Integratie Familie- en organisatieopstellingen

Er bestaat een groot verschil tussen familie- en organisatiesystemen. Uiteraard kennen ze dezelfde ‘fenomenologische’ principes; binding, ordening en balans. Organisaties zijn natuurlijk anders dan families. We kunnen een organisatie verlaten en elders gaan werken, maar we zullen altijd kind blijven van onze ouders. Onze familie kunnen we wel verlaten, maar we kunnen onze bloedverwanten nooit ‘ontlopen’. Binnen families geven we veelal het leven aan elkaar door en organisaties houden de samenleving bij elkaar. De 12-daagse opleiding Familie- en Organisatieopstellingen maakt je bewust van jouw eigen systemische dynamieken en leert je als coach, manager, trainer te werken met het fenomeen opstellingen in brede zin.

X